Odgovornost podjetja DKV EURO SERVICE

Odgovornost podjetja DKV Euro Service

Družbena odgovornost gospodarske družbe: Trajnostno v prihodnost

Ekonomska, ekološka in družbena odgovornost predstavljajo osnovo za naše podjetniško ravnanje. Želimo biti dober zgled, zato se obvezujemo, da bomo našim strankam ponudili storitve in izdelke, ki bodo v skladu z ekološko, ekonomsko in družbeno trajnostjo. Od naših dobaviteljev pričakujemo, da bodo upoštevali ta prizadevanja in tako pozitivno vplivali na svojo dejavnost.

Verantwortung

Področje dejavnosti in cilji DKV

Opredelili smo skupno štiri področja dejavnosti, ki zadevajo naše trajnostno upravljanje podjetja: trg, okolje, sodelavci in družba.
Ta področja dejavnosti so povezana s konkretnimi cilji. Zato smo si postavili mejnike, ki so postavljeni do leta 2020 in jih bomo letno preverjali.

Trg

Cilj: Naš količnik priporočitev bomo povečali, in sicer s 63,1 % leta 2016 na 70 % v letu 2020.

dasda

Okolje

Cilj: Do leta 2020 bomo zmanjšali emisije CO₂ za 10 odstotkov (glede na leto 2015).

DKV CSR

Sodelavci

Cilj: Do leta 2020 se želimo uvrstiti na seznam 100 najboljših delodajalcev »Great place to work®«.

Mitarbeiter

Družba

Cilj: Podpiramo ustanove, ki delujejo v javno dobro, in družbeno angažiranost naših sodelavcev.

Mitarbeiter

Ključne teme DKV

Veliko se je že zgodilo, dosti pa moramo še postoriti. V nadaljevanju boste našli nekatere izbrane ukrepe, ki jih DKV uresničuje v okviru trajnostne strategije. Obsežen pregled vseh ukrepov trajnosti boste našli v aktualnem poročilu o družbeni odgovornosti gospodarske družbe .

DKV CARD CLIMATE

DKV CARD CLIMATE

V letu 2017 smo strankam DKV s pomočjo DKV CARD CLIMATE kompenzirali okrog 24.482 ton CO₂. Da bi bil ta doprinos poznan javnosti, DKV EURO SERVICE in neprofitna organizacija myclimate ponujata certifikat. Ta potrjuje popolno kompenzacijo emisij CO₂, saj se za vsak natočen liter goriva plača določen znesek, namenjen certificiranim projektom za varovanje podnebja.

Več informacij
DKV CARD +CHARGE

Hibridna kartica DKV CARD +CHARGE


Izboljšave alternativnih pogonov v avtomobilski in prevozniški panogi To velja za popolnoma električna vozila in hibridna vozila, ki se napajajo iz električnega omrežja. S kartico DKV CARD +CHARGE ponuja DKV dodatno ugodnost: Napolnite svoje vozilo! Na številnih javno dostopnih mestih za polnjenje vozil lahko vozila enostavno napolnite z električno energijo.

EPA

Nagrada Eco Performance Award

Od leta 2007 je nagrada Eco Performance Award eno od vodilnih priznanj za inovativne in preizkušene koncepte trajnosti v v sektorju gospodarskega prevoza blaga v Evropi. Nagrada se podeli enkrat letno izjemno trajnostnim gospodarskim podjetjem iz sektorja gospodarskega prevoza blaga in prevoza za lastne potrebe.

Glede nagrade Eco Performance Award na spletu

DKV EURO SERVICE

Podnebno nevtralen sedež podjetja DKV

Sedež našega podjetja v mestu Ratingen velja z vidika trajnosti na medregionalni ravni kot referenčna stavba. Uporabljamo geotermalno energijo in večji del toplote pridobivamo iz obnovljivih virov energije. Od leta 2013 kompenziramo vse emisije CO₂ na našem sedežu v Ratingenu.

Druge informacije v poročilu o družbeni odgovornosti gospodarske družbe

DocStop

Organizacija DocStop za državljane EU

Zaradi pomanjkanja parkirnih mest ter časovnih in organizacijskih omejitev je za poklicne voznike še posebej težavno, kadar morajo na poti poiskati zdravniško pomoč. Zato DKV že več let podpira organizacijo DocStop za državljane EU. Zahvaljujoč tej organizaciji imajo vozniki tovornih vozil po Evropi na voljo prostovoljno zdravniško (XLSX) , klinično in bolnišnično osebje za hitro zdravniško pomoč.

O pobudi DocStop na spletu

DKV Karriere

Izobrazba

Vsako leto nudimo mladim izobrazbo v skupini DKV MOBILITY SERVICES Group, pretežno v obliki dualnega študija. V našem programu se boste učili različna za delo pomembna delovna področja. Po izobrazbi si bomo prizadevali za sprejem na delovno mesto. Naše vrednote – integriteta, zavezanost k uspehu, sodelovanje in odgovornost – tvorijo tudi tukaj podlago za kooperativno in produktivno sodelovanje.

DKV Fischer Stiftung

Sklad Fischer

Sklad Fischer je bil ustanovljen leta 2010 in podpira družbeno angažirane sodelavce skupine DKV MOBILITY SERVICES Group. Prek sklada Fischer so vrtci, šole, družbene institucije in športna združenja do zdaj prejeli sredstva v višini več kot 100.000 EUR.

Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarske družbe DKV

Zainteresiranim stranem DKV zagotavlja transparentnost ter jim omogoča podlago za merljivost in dokumentacijo naših uspehov na področju trajnostnosti. Če povzamemo: s poročilom o družbeni odgovornosti gospodarske družbe zagotavljamo nenehno izpopolnjevanje ukrepov za družbeno odgovornost gospodarske družbe DKV.

Poročilo o družbeni odgovornosti gospodarske družbe 2017
DKV Environmental policy

CSR-Bericht DKV