Poslovodstvo podjetja DKV EURO SERVICE

Poslovodstvo podjetja DKV Euro Service

Marco van Kalleveen
Marco van Kalleveen je kot poslovodja podjetja DKV Euro Service odgovoren za celotno poslovno področje cestninjenja. Kot izvršni direktor DKV Holding je poleg tega odgovoren predvsem za področje trženja, razvoj trgov in strategijo družbe.

Diplomiran ekonomist ima magisterij iz poslovne administracije s harvardske poslovne šole in razpolaga z obsežnimi mednarodnimi izkušnjami na področju upravljanja družb ter strokovnim znanjem na področju mobilnosti in logistike. Marco van Kalleveen je nazadnje zasedal položaj operativnega direktorja in bil član uprave podjetja LeasePlan, enega od vodilnih svetovnih podjetij, ki nudijo lizing vozil.

Peter Meier

Sven Mehringer
Sven Mehringer je odgovoren za področja goriva/energije in storitev za vozila. Diplomirani ekonomist je v preteklosti že zasedal različne vodstvene položaje v skupini DKV, med drugim položaj vodje sektorja gorivo in storitve za vozila ter položaj poslovodje družbe REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl je odgovoren za področje prodaje. Preden je leta 2016 vstopil v skupino DKV Group, je diplomirani inženir strojništva zasedal različne vodstvene položaje v podjetju Ferchau Engineering, med drugim položaj vodje prodaje za severozahodno območje.

Jérôme Lejeune
Jérôme Lejeune je v upravni skupini odgovoren za področje cestninjenja. Nazadnje je bil zaposlen kot direktor za mobilnost pri francoskem podjetju VINCI Highways. Pred prihodom k podjetju VINCI je bil odgovoren za različne prodajne in operativne funkcije, med drugim pri nemškem ponudniku cestninskega sistema Toll Collect ter francoskem podjetju za transport in oborožitev Thales.