Poslovodstvo podjetja DKV EURO SERVICE

Poslovodstvo podjetja DKV Euro Service

Podjetje DKV Euro Service je postavilo smernice za prihodnost in sredi leta 2018 razširilo svoje poslovodstvo.

Sven Mehringer
Sven Mehringer je odgovoren za področja goriva/energije in storitev za vozila. Diplomirani ekonomist je v preteklosti že zasedal različne vodstvene položaje v skupini DKV, med drugim položaj vodje sektorja gorivo in storitve za vozila ter položaj poslovodje družbe REMOBIS.

Markus Präßl
Markus Präßl je odgovoren za področje prodaje. Preden je leta 2016 vstopil v skupino DKV Group, je diplomirani inženir strojništva zasedal različne vodstvene položaje v podjetju Ferchau Engineering, med drugim položaj vodje prodaje za severozahodno območje.

Geschäftsführung DKV Euro Service

Skupaj vodijo DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG: (z leve) Jürgen Steinmeyer, dr. Werner Grünewald, Markus Präßl, Sven Mehringer in dr. Alexander Hufnagl.

Dr. Alexander Hufnagl
Dr. Alexander Hufnagl je kot poslovodja podjetja DKV Euro Service odgovoren za celotno poslovno področje cestninjenja. Znotraj družbe DKV Holding vodi strateško usmerjanje podjetja DKV Euro Service ter področja upravljanja informacij in trženja.

Doktor strojništva je v preteklosti zasedal vodstvene položaje v mednarodno aktivnih podjetjih, kot sta Thyssen Industrie AG in Thyssen Aufzüge GmbH. Poleg tega je bil član uprave družbe Schaaf Industrie AG (SIAG).

Dr. Werner Grünewald
Dr. Werner Grünewald je v podjetju DKV Euro Service odgovoren za upravljanje kreditov. Iz holdinške družbe vodi področja finance, osebje|nakup| centralne službe, prav in refund.

Doktor ekonomije je v preteklosti zasedal vodstvene položaje v različnih panogah, med drugim v skupini REWE, skupini Thyssen ter v podjetju za poslovno svetovanje Kienbaum & Partner.

Dr. Alexander Hufnagl in dr. Werner Grünewald skupaj vodita posle podjetja DKV Euro Service ter krovne družbe.

Jürgen Steinmeyer
Jürgen Steinmeyer je član razširjenega poslovodstva podjetja DKV Euro Service. Diplomirani logistik je poleg tega tudi predsednik italijanskega Consorzio DKV Euro Service in poslovodja več hčerinskih družb DKV.