Poslovodstvo podjetja DKV EURO SERVICE

Poslovodstvo podjetja DKV Euro Service

Dr. Werner Grünewald in dr. Alexander Hufnagl (z leve proti desni) skupaj vodita posle družbe DKV Euro Service.

Dr. Werner Grünewald vodi področja upravljanja produktov in tveganj ter upravljanja odnosov z dobavitelji goriva in drugih storitev za vozila.

Dr. Alexander Hufnagl je odgovoren za strateško usmerjanje družbe DKV Euro Service ter oddelkov za marketing, prodajo in poslovno področje cestninjenja.

Poslovodstvo DKV Euro Service