TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

13.04.2017 Nazaj Sporočilo za medije

Poslovati je začelo podjetje Toll4Europe GmbH: skupno podjetje za obračunavanje cestnine po vsej Evropi z le eno napravo

T-Systems International GmbH, Daimler AG in DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG so ustanovili skupno podjetje za razvoj in izvajanje evropskih cestninskih storitev ("EETS") za vozila z maso nad 3,5 tone. Pred tem so vsi pristojni uradi za varstvo konkurence dali zeleno luč za joint venture.

Podjetji Daimler AG in DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG sta se kot družbenici pridružili podjetju T-Systems EETS GmbH, ki je že bilo registrirano za izvajanje evropskih cestninskih storitev. Joint venture nastopa pod imenom Toll4Europe GmbH. Cilj skupnega podjetja Toll4Europe GmbH je zmanjšanje zapletenosti med nacionalnimi obračunovalci cestnine in ponudniki storitev. S priključitvijo platformi skupine Toll4Europe GmbH bodo lahko ponudniki storitev vseh velikosti svojim strankam ponujali storitev EETS kot prodajni partnerji.

V skupini Toll4Europe ima T-Systems 55-odsotni delež, Daimler 30-odsotni delež, DKV pa 15-odsotni delež. Podjetje Toll4Europe tako vodi T-Systems, ki v joint venture prinaša 14-letne izkušnje s cestninami in bo poleg tehnike zadolžen tudi za prodajo pri ponudnikih storitev. Daimler prinaša strokovno znanje za prihodnjo integracijo naprave v vozilu v samo vozilo. Podjetje DKV bo prispevalo več kot 25 let izkušenj s cestninskimi posli in znanja na področju obračunavanja 30 evropskih cestnin za trenutno 140.000 strank.

S tem je dosežen prvi pogoj za tehnično implementacijo načrtovane naprave za cestninjenje v vseevropske cestninske sisteme. Zagon naprave za cestninjenje, ki se jo bo lahko uporabljalo po vsej Evropi, je predvideno od leta 2018. Ob vstopu na trg naj bi naprava pokrivala Belgijo, Nemčijo, Francijo, Avstrijo in Poljsko. Italija, Portugalska, Španija in Madžarska bodo po možnosti tudi priključene ob vstopu na trg ali kmalu potem. Srednjeročno naj bi ena sama naprava obračunavala cestnino za vse sedanje in prihodnje ceste, mostove in predore po vsej Evropi.