TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

30.07.2019 Nazaj Sporočilo za medije

DKV praznuje svojo 55.555. bencinsko črpalko

Utekočinjena zemeljski in naftni plin (LNG, LPG), stisnjeni zemeljski plin (CNG) in vodik vse pomembnejši/načrtovana sistematična izgradnja približno 3.500 bencinskih črpalk letno/razširitev omrežja polnilnih postaj na več kot 100.000 polnilnih postaj

Marco Berardelli in Malika Helten iz podjetja DKV sta danes podelila priznanje Stefanu Cantarelliju, upravitelju bencinske črpalke EKOPOINT v Milanu. Ta črpalka je postala 55.555. v omrežju bencinskih črpalk podjetja DKV. Bencinska črpalka EKOPOINT se v prvi vrsti osredotoča na alternativna goriva. Če prištejemo še cestninske postaje, servisne delavnice in polnilne postaje, se omrežje DKV tako razširi na več kot 100.000 servisnih mest.

»Če želimo uresničiti energijski preobrat, je zelo pomembno, da je na voljo ustrezna infrastruktura,« pravi Marco Berardelli. »Bencinske črpalke, kot je EKOPOINT, ki ponujajo različne vire energije, in sicer poleg konvencionalnih goriv tudi LNG, LPG in vodik, so za nas izjemnega pomena. Širimo svoje omrežje, da bomo lahko potrebe po storitvah v svoji panogi pokrivali tudi v prihodnosti.« Tako podjetje DKV načrtuje, da bo intenzivno razširilo celotno mrežo storitev v prihodnjih letih – za približno 3.500 bencinskih črpalk letno po celotni Evropi in širše. Poleg tega naj bi se omrežje polnilnih postaj za električna in hibridna vozila redno povečevalo, s končnim ciljem več kot 100.000 polnilnih postaj.