Registracija za plačevanje cestnine v Švici

Registracija za plačevanje cestnine v Švici

Vozilo še ni registrirano pri prvem vstopu v državo

Pri prvem vstopu v Švico se vozilo registrira na vstopni carinski postaji.

Predloži se kopija izpolnjenega obrazca za registracijo LSVA (PDF) skupaj z vsemi zahtevanimi dokazili.

Nato se pripravi identifikacijska kartica vozila, ki vsebuje vse glavne podatke vozila. To kartico potrebujete pri vsakem vstopu v Švico.

cestnina za tovorna vozila v Švici

Vozilo je že registrirano pri vstopu v državo

Pri vstopu v Švico mora že registrirano vozilo na terminalu LSVA predložiti ustrezno identifikacijsko kartico.

Treba je posredovati naslednje podatke:

Na terminalu nato izberete način plačila „DKV“. Po izboru načina plačila vstavite kartico DKV CARD za brezgotovinsko plačilo.

Dobili boste dva izvoda računa LSVA, ki ju morate hraniti do izstopa iz Švice.

Pri tem pazite, da boste na izhodni postaji vnesli število prevoženih kilometrov na račun, ga podpisali in oddali carinikom.

Po carinjenju lahko zapustite Švico.