Registracija za plačevanje cestnine na Češkem

Registracija za plačevanje cestnine na Češkem

Pri odloženem plačevanju se cestnina beleži prek kartice DKV CARD in se pozneje naknadno obračuna. Ta postopek je primeren zlasti za voznike z veliko prevoženimi kilometri. Izpolnite spodnje obrazce v celoti, jih podpišite in ožigosajte z žigom podjetja: versehen:

Vloga za registracijo (PDF)
Kontaktni podatki (PDF)
Registracija vozila (PDF)
Pooblastilo (PDF)

Registracija za plačevanje cestnine na Češkem

Priložite naslednje dokumenteRegistracija za plačevanje cestnine na Češkem

Prosimo, da vaše naročilo pošljete vaši DKV kontaktni osebi. V kolikor nimate kontaktne podatke pri roki, jih najdete pod vašo državo pristojno poslovalnico .

Ponovno naročilo naprave v vozilu

Ponovno naročilo naprave v vozilu:

Registracija vozila (PDF)

Poleg tega je treba predložiti še naslednje dokumente:


Po uspešni oddaji naročila boste lahko v nekaj dneh prevzeli naročene naprave v vozilu na distribucijskih mestih ali kontaktnih točkah.

Ob prevzemu naprave v vozilu (pri prvem ali naknadnem naročilu) potrebujete:

Pokličete lahko češko klicno številko za cestninske zadeve +420 272 6986-29.

Če so bili navedeni napačni podatki vozila, jih lahko preprosto spremenite na naslednji kontaktni točki premid point.

Druga možnost je neposredna registracija na kontaktni točki ali distribucijskem mestu s kartico DKV CARD:

1. Napravo v vozilu lahko pridobite neposredno na mestnih kontaktnih točkah premid point Omogoča vam bodisi predplačniško plačevanje bodisi odloženo plačevanje (naknadno plačilo):

Pri predplačniškem plačevanju voznik na napravo v vozilu še pred vožnjo naloži dobroimetje, s katerim plačuje cestnino.

Naloži lahko dobroimetje v višini najmanj 500 CZK (približno 15 EUR) in največ 15.000 CZK (približno 500 EUR).

Za ta postopek je potrebno predložiti dokumente o vozilu,vključno z dokazilom o emisijskem razredu vozila, osebni dokument in vozniško dovoljenje osebe, ki vlaga prošnjo za registracijo, ter kartico DKV CARD zadevnega vozila.

Izpolniti morate obrazec za predplačniško plačevanje (PDF) ki ga mora voznik podpisati na kontaktni točki.

Pri odloženem plačevanju je treba predložiti kartico DKV CARD vozila, ki se registrira, ter kopije dokumentov o vozilu, vključno z dokazilom o emisijskem razredu vozila.

Poleg tega je treba predložiti identifikacijsko številko za DDV, izpisek iz sodnega registra, ki ga je podpisal urad, ki ga je izdal, in ki ni starejši od treh mesecev, ter kopijo osebnega dokumenta
podpisnika.

Pooblaščeni podpisnik mora na kontaktni točki premid point podpisati izpolnjeni obrazec za odloženo plačevanje. (glej začetek registracije)

2. Napravo v vozilu lahko pridobite neposredno na distribucijskih mestih premid point ob avtocestah.

V tem primeru je plačilo cestnine mogoče le s predplačiniškim plačevanjem.

Za to potrebujete enake dokumente kot pri predplačniškem plačevanju na kontaktnih točkah premid point (glej zgoraj). Distribucijska so neposredno ob avtocestah.

Pomembno: Računi češkega upravitelja cestninskega sistema so davčno relevantna dokazila. Če ste registracijo opravili prek DKV, se plačilo izvede prek DKV (stranka ne nakaže zneska Češki).

Na češkem računu bo tako navedena opomba
„Don't pay - not a payment notice - settled by clearing!".

Vračilo naprave v vozilu
Napravo v vozilu za predplačniško plačevanje morate vrniti na prodajnem mestu (distribucijskih mestih ali kontaktnih točkah). Napravo v vozilu za naknadno plačilo vrnite neposredno na kontaktni točki. Vse naprave v vozilu za plačevanje češke cestnine lahko vrnete tudi po pošti, tako da pošljete kopijo prometnega dovoljenja za vozilo in originalni zahtevek Myto "Claim form " (PDF) neposredno na kontaktno točko na Češkem.