Pomembni nasveti glede belgijskega cestninskega sistema Viapass

Pomembni nasveti glede belgijskega cestninskega sistema Viapass

Pravilna vožnja – hitrejše nadaljevanje poti

Za koga je cestnina obvezna?

Cestnino plačujejo vsa belgijska in tuja tovorna vozila z največjo skupno dovoljeno maso nad 3,5 tone, ki uporabljajo belgijsko cestno omrežje.

Kdo je iz cestnine izvzet?

Plačila cestnine so oproščena naslednja vozila:

Cestnino morajo plačevati le vozila, ki se uporabljajo za prevoz blaga. To pomeni, da so cestnine oproščena vozila za potniški prevoz (osebna vozila, avtobusi, počitniške prikolice, avtodomi itd.).

Kako lahko v Belgiji plačujete cestnino?

Vsa tovorna vozila z največjo dovoljeno skupno maso nad 3,5 t morajo imeti delujočo napravo v vozilu (OBU).

Kako lahko naročim napravo v vozilu (OBU)?

Napravo v vozilu namestite tako, da preprosto sledite napotkom v kratkih navodilih, ki so priložena napravi. Še prej pa podatke o namestitvi najdete tudi na Satellicovi spletni strani. Naprava v vozilu mora svetiti zeleno, preden lahko vozite po belgijskih cestah.

Kako poteka instalacija naprave v vozilu?

Napravo v vozilu namestite tako, da preprosto sledite napotkom v kratkih navodilih, ki so priložena napravi. Še prej pa podatke o namestitvi najdete tudi na Satellicovi spletni strani . Naprava v vozilu mora svetiti zeleno, preden lahko vozite po belgijskih cestah.

Kako lahko preskusim svojo napravo v vozilu (OBU)?

Podjetje Satellic vzpodbuja vse stranke, naj aktivirajo svoje naprave v vozilu (OBU), da bi preskusili njihovo pravilno delovanje. Za to je treba vklopiti napravo v vozilu v EU-državi (27 držav članic EU + Švica). Zagotoviti je treba, da ima naprava v vozilu GPS-sprejem in GSM-omrežje.

Navodila:
1. Vklopite napravo v vozilu, tako da pritisnete gumb s kljukico (gumb na sredini)
2. Na zaslonu se pojavi »Zaganjanje« (»Starting«) in nato logotip »Satellic/Viapass«
3. Lučka naprave v vozilu utripa rdeče in na zaslonu je sporočilo »Ni pripravljen« (»Not ready«)
4. Odložite napravo vozilu in je vsaj 15 minut ne premikajte
5. Naprava v vozilu preklopi v stanje pripravljenosti (črn zaslon), lučka pa ne sveti več rdeče
6. Pritisnite gumb s kljukico (gumb na sredini), da vklopite napravo
7. Zopet se pojavi začetni zaslon (logotip Satellic/Viapass)
8. Lučka naprave v vozilu utripa zeleno in na zaslonu se prikaže registrska številka vozila in znesek 0,00 EUR

Nadaljnje informacije najdete na spletni strani upravitelja Satellic.

Kako se aktivira naprava v vozilu med uporabo v vozilu?

Če naprava v vozilu ni stalno nameščena oziroma ni povezana z vžigom, je treba v spodaj navedenih primerih napravo načeloma aktivirati med uporabo. Aktivirajte napravo v vozilu, tako da pritisnete gumb s kljukico (gumb na sredini).

Med vožnjo v vozilu:

Stoječe/parkirano vozilo:

Kako lahko pridobim vinjeto Eurovignette za preostale države?

Uvedba belgijske cestnine pomeni, da vinjete Eurovignette, ki so bile do zdaj v uporabi, v Belgiji ne bodo več veljale. Za vožnjo po preostalih državah, kjer se uporablja vinjeta Eurovignette – Danska, Luksemburg, Nizozemska in Švedska, je še naprej potrebna vinjeta Eurovignette.

To lahko pridobite na več kot 550 prodajnih mestih (POS).

Svojo vinjeto Eurovignette lahko preprosto naročite na spletne strani DKV in se izognite gneči na prodajnih mestih.

Po katerih merilih poteka obračunavanje cestnine v Belgiji?

Tarifa se obračuna na podlagi štirih parametrov:

Ali obstaja tabela z aktualnimi cenami?

V treh regijah (Flandriji, Valoniji, Bruslju) veljajo različne cestninske tarife .

Koliko znaša varščina za napravo v vozilu?

Varščina za vsako napravo v vozilu znaša 135 EUR. Varščina se ob vračilu naprave vrne.

Ali poteka nadzor in kaj se zgodi, če pri nadzoru ni nobene naprave v vozilu?

Viapass v sodelovanju z vsemi tremi belgijskimi regijami izvaja kontrole. Če ob kontroli nimate naprave v vozilu, pričakujte visoke kazni.

Denarna kazen ob neupoštevanju prepisov o belgijski cestnini za tovorna vozila in ugotovljenih kršitvah s strani ene od treh regij praviloma znaša 1.000 EUR.