Storitev izdaje obračuna DKV zagotavlja nadzor nad transakcijami in stroški

Storitev izdaje obračuna DKV zagotavlja nadzor nad transakcijami in stroški

Storitev izdaje obračuna DKV

Ali se kopičijo računi, dokazila in podobna dokumentacija ter ustvarjajo nepregledno zmedo? Storitev izdaje obračuna DKV zagotavlja preglednost. Vse storitve, ki ste jih izkoristili, so vedno pregledno razčlenjene na računu DKV. Iz računa so preprosto in pregledno razvidni stroški posameznega vozila.

Dodatne prednosti storitve izdaje obračuna DKV


Preglednost stroškov pred izdajo računa

Vse transakcije lahko preverite že pred izdajo obračuna prek aplikacije za elektronsko poročanje DKV eREPORTING .

Elektronski podatki o računu

Po želji lahko stranke DKV prejmejo brezplačne podatke o računu kratice DKV CARD v naslednjih elektronskih oblikah (PDF, ASCII, CSV) v enem od sedmih jezikov (nemščini, angleščini, francoščini, italijanščini, nizozemščini, poljščini, španščini).

Abrechnungsservice

Primer računa DKV

Primer računa s komentarji (PDF)

Trajnik SEPA

DKV EURO SERVICE uporablja le še bančna nakazila in trajnike SEPA. Pred vsako obremenitvijo trajnika prejmejo stranke DKV predpisano predhodno sporočilo o trajniku po elektronski pošti. V njem so navedene le določene informacije ter nanj ni potrebno odgovarjati ali ga obdelati. Ali imate dodatna vprašanja o SEPA?

Prosimo, da se v primeru vprašanj obrnete na vašo podružnico DKV.

Nadaljnje informacije in povezave

DKV list s podatki o SEPA (PDF)
Pogosta vprašanja o Deutsche Bundesbank SEPA
Splošne informacije o Deutsche Bank SEPA
Bundesbank SEPA
Evropski svet za plačila SEPA
Splošni predpisi o računih (PDF)
Novi račun DKV (PDF)