Uporabite alternativna goriva, kot so utekočinjen naftni plin, rastlinsko olje, zemeljski plin in AdBlue

Uporabite alternativna goriva, kot so utekočinjen naftni plin, rastlinsko olje, zemeljski plin in AdBlue

DKV ne zagotavlja le preskrbe z mineralnim dizelskim gorivom. Okolju prijazna goriva imajo velik pomen in igrajo vedno večjo vlogo. Tudi AdBlue, ki zmanjšuje dušikove okside, ima vedno večjo vlogo.

Alternative Kraftstoffe tanken

Rastlinsko olje – popolnoma naraven proizvod

Pflanzenöl tanken

Rastlinsko olje se lahko uporablja kot alternativna možnost dizelskemu gorivu za tovorna vozila, vendar se ne sme enačiti z biodizelskim gorivom. Je popolnoma naraven proizvod, medtem ko se biodizelsko gorivo proizvaja s kemičnim postopkom na osnovi rastlinskega olja.

Stroški

Današnja motorna vozila je treba najprej predelati tako, da bodo lahko uporabljala rastlinsko olje. Rastlinsko olje ima večjo energijsko vrednost kot biodizelsko gorivo. Običajno ga ne porabimo več, poleg tega pa tudi zmogljivost ni manjša. Cena litra rastlinskega olja je odvisna od regije in letnega časa.

Okoljska neoporečnost

Bistvena prednost rastlinskega olja je njegova visoka okoljska neoporečnost:

Zemeljski plin (stisnjeni zemeljski plin in utekočinjeni zemeljski plin) – ugoden in okolju prijazen

Zemeljski plin je vedno bolj priljubljen v avtomobilski industriji. Čeprav so nabavni stroški vozil na zemeljski plin še vedno višji, se njihov nakup splača zaradi manjših stroškov in višje okoljske neoporečnosti.

Stroški

Stroški goriva so bistveno nižji od cene dizelskega goriva in zaradi trajnostne davčne olajšave v številnih državah bo točenje zemeljskega plina ostalo poceni.

Erdgas (CNG & LNG) tanken

Okoljska neoporečnost

Stroški goriva so nizki, poleg tega pa so vozila na zemeljski plin okolju prijazna. Izpustov delcev žveplovega dioksida, saj in drugih delcev skorajda ni. Uporaba zemeljskega plina bi nastajanje smoga zmanjšala za do 80 %.

Pri točenju goriva skoraj ni emisij. Postopek točenja goriva ni daljši kot pri običajnem točenju bencina ali dizelskega goriva. Zvok motorja je bistveno tišji, zato so vozila na zemeljski plin bistveno tišja.

Stisnjeni zemeljski plin

Stisnjeni zemeljski plin sedaj nudi že več kot 1.000 bencinskih servisov DKV:
Bencinski servisi DKV z zemeljskim plinom (PDF)

Utekočinjeni zemeljski plin

Aktualni pregled za Nizozemsko.

Bencinske servise DKV, ki nudijo zemeljski plin, lahko poiščete z aplikacijo DKV MAPS

Pri točenju utekočinjenega zemeljskega plina je pomembno, da upoštevamo obstoječo zakonodajo in predpise za oskrbo z gorivi. Ti so lahko na evropski ali nacionalni ravni in se razlikujejo od upravljavca do upravljavca. Odgovornost voznika je, da se vnaprej ustrezno pozanima.

Utekočinjeni naftni plin – čist in ugoden

Autogas (LPG) tanken

Utekočinjeni naftni plin (UNP ali tekoči naftni plin) je mešanica propana in butana, ki je že nekaj časa eno najbolj razširjenih alternativnih goriv.

Stroški

Poraba utekočinjenega naftnega plina je sicer večja od porabe bencina ali dizelskega goriva, vendar je gorivo bistveno ugodnejše, tako da zlasti voznikom z veliko prevoženimi kilometri dolgoročno koristi dodatna naložba pri nakupu novega avtomobila ali naknadna predelava vozila.

Okoljska neoporečnost

Utekočinjeni naftni plin je okolju prijazen. Pri zgorevanju nastane bistveno manj onesnaževal kot pri konvencionalnih vrstah goriva, kar pomeni, da so emisije izpušnih plinov manjše.

Trenutno utekočinjeni naftni plin nudi 11.000 bencinskih servisov DKV v Evropi, število pa vztrajno narašča.

Bencinske servise, na katerih lahko natočite utekočinjeni naftni plin, lahko poiščete z aplikacijo DKV MAPS

AdBlue – alternativna možnost, ki izpolnjuje standarda Euro 4 in Euro 5


Z raztopino AdBlue boste aktivno zmanjšali izpušne pline dizelskega goriva in onesnaževala. AdBlue je pogonsko sredstvo sodobnih dizelskih motorjev, s katerim poskuša Evropa doseči veljavne emisijske norme na gospodaren način.

Razvili sta ga evropska industrija gospodarskih vozil in industrija pogonskih goriv za zmanjšanje škodljivih emisij dušikovih oksidov in saj.

Okoljska neoporečnost

Bencinske servise DKV, na katerih lahko kupite AdBlue, lahko poiščete z aplikacijo DKV MAPS.

Zaprosite za kartico DKV CARD zdaj