Veri koruma

DKV Euro Service GmbH + Co. KG veri koruma bilgileri

İçeriğe genel bakış

I. Önsöz
II. Sorumlu birim / Veri güvenliği sorumlusu / Denetim görevlisi
III. Kavram koşulları / Tanımlamalar
IV. Genel ilkeler / bilgiler.
V. Kayıt / Kullanıcı hesabının oluşturulması
VI. Web sayfası hazırlanmasına yönelik verilerin işleme alınması / Günlük dosyalarının toplanması
VII. Çerezlerin kullanımı
VIII. Web analizi
IX. Haber bülteni / Tanıtım / Sosyal Medya Eklentileri
X. İletişim formu ve e-posta iletişimi
XI. Etkilenen haklar

I. Önsöz

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG, İnternet tekliflerinden, kısaca: DKV olarak adlandırılan DKV, Ratingen sorumludur (takiben biz/bizi olarak da anılacaktır).

Takiben, gizliliğinizi nasıl koruduğumuzu ve kişisel verilerin işlenmesinin web sitelerimiz ve / veya çevrim içi teklifler kapsamında nasıl gerçekleştiği hakkında sizi kapsamlı ve ayrıntılı olarak bilgilendirmek istiyoruz. Kişisel bilgileriniz mümkün olan en kısa sürede tekrar silinecek ve asla sizin onayınız olmadan tanıtım amaçlı kullanılmayacak veya üçüncü şahıslara iletilmeyecektir.

Aşağıdaki bilgilerin yeterli olmaması veya anlaşılır olmaması halinde II. madde altında belirtilen iletişim bilgilerinden veri güvenliği sorumlumuz ile iletişim kurmakta tereddüt etmeyiniz.

II. Sorumlu birim / Veri güvenliği sorumlusu / Denetim görevlisi

Sorumlu birim

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Almanya

Tel.: +49 2102 5518-0
Faks: +49 2102 5518-192
E-posta: info@dkv-euroservice.com
Web sayfası: www.dkv-euroservice.com

Veri güvenliği sorumlusu

Aderhold Rechtsanwaltsgesellschaft mbH
Thorsten Sörup (dış veri koruma görevlisi)
DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee 3
40882 Ratingen
Almanya

E-posta: datenschutz@dkv-euroservice.com

Yetkili denetim görevlisi

LDI Nordrhein-Westfalen
Posta kutusu 20 04 44
40102 Düsseldorf
Almanya

Tel.: +49 211 38424-0
Faks: +49 211 38424-10
E-posta: poststelle@ldi.nrw.de
Web sayfası: www.ldi.nrw.de

III. Kavram koşulları / Tanımlamalar

Kavram koşulları ve tanımlamalar, kişisel bilgilerin işlenmesinde, bu tür verilerin serbest dolaşımı ve 95/46/AB yönetmeliğinin kaldırılmasına dair gerçek kişilerin korunmasına yönelik 679/2016 tüzüğünü (AB) baz alır (takiben “Veri koruma temel yönetmeliği” veya “DSGVO” olarak anılacaktır). Özellikle DSGVO 4. ve 9. Maddelerinde yer alan kavram koşulları geçerlidir.

IV. Genel ilkeler / bilgiler

1. Kişisel verilerin işlenmesi kapsamı
Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini temelde sadece hizmetlerimizi yerine getirmek ve hazırlıkları gerçekleştirmek, aynı zamanda Web veya Online tekliflerimizi hazırlamak (mobil uygulamalar dahil) için gerekli oldukları sürece topluyor ve kullanıyoruz.

Kişisel bilgilerin diğer amaçlar için toplanması ve kullanılması sadece düzenli olarak

(i) Kullanıcının onayının alınması,
(ii) İşleme alınması sözleşme koşullarının yerine getirilmesi amaçlı olduğunda veya
(iii) Kişisel verilerin korunmasını gerektiren, ilgili kişinin çıkarları veya temel hakları ve temel özgürlüğü ağırlıklı olmadığı sürece meşru çıkarların korunmasına yönelik gerçekleşir.

Öncesinde gerçek nedenlerden ötürü onay alınmasının mümkün olmadığı veya verilerin işleme alınmasının yasal düzenlemeler sonucunda onaylandığı bu gibi durumlarda bir istisna geçerlidir.

2. Temel ilkeler
Kişisel veriler ilgili kişinin onayı bazında işleme alındığında DSGVO par. 6 bent 1 lit.a işlemler için yasal temeli teşkil eder.

Kişisel bilgilerin ilgili kişinin sözleşme tarafı olduğu bir sözleşme koşullarını yerine getirmek üzere kullanılması halinde DSGVO par. 6 bent 1 lit.b işlemler için yasal temeldir; aynı husus sözleşme öncesi gerekli tedbir uygulamalarına yönelik işlemler için de geçerlidir.

Kişisel bilgilerin tabi olduğumuz yasal bir yükümlülüğün yerine getirilmesi için işleme alınması söz konusu olduğunda DSGVO par. 6 bent 1 lit.c temel ilkedir. İlgili kişinin yaşamsal önem taşıyan çıkarlarının veya başka bir gerçek kişinin kişisel bilgilerinin işlenmesini gerekli kılan durumlarda DSGVO par. 6 bent 1 lit.d temel ilkedir.

Şirketimizin veya üçüncü bir şahsın haklı menfaatini korumaya yönelik bir işlem gerçekleştiğinde ve bu ilgili kişinin çıkarlarının, temel haklarının ve temel özgürlüğünün ilk belirtilen menfaatlerin üzerine çıkmadığında DSGVO par. 6 bent 1 lit.f uygulanacak işlemlerde temel ilkedir.

3. Onay alınması / İtiraz hakkı
DSGVO par. 6 bent 1 lit.a uyarınca onaylar temelde elektronik ortamda alınır. Onaylama işlemi, onay verildiğinin belgelenmesi amacıyla ilgili alana bir onay işareti konularak gerçekleşir. Elektronik onay verme işleminde kullanıcının tanımlanması amacıyla yasal olarak gerekli olduğu sürece double-opt-in olarak adlandırılan süreç ( https://www.onlinemarketing-praxis.de/glossar/double-opt-in) kullanılır. Onay beyanı içeriği elektronik olarak protokollenir.

İtiraz hakkı: Bir kez verilen bir onaya her zaman, ileriye yönelik etkili olacak yapıda - komple veya kısmen - itiraz hakkının mevcut olduğunu lütfen dikkate alınız; onay verilmesi nedeniyle itiraz hakkının geçerli kılındığı ana kadar gerçekleşen işlemler yasal olarak bundan muaf tutulacaktır. Olası bir itirazı Madde II altında belirtilen iletişim bilgilerine iletmenizi rica ederiz (Sorumlu nokta veya veri koruma görevlisi)

4. Kişisel bilgilerin olası alıcıları
Web ve/veya online tekliflerimizi yerine getirmek için bazen hizmetleri yerine getirme kapsamında bizim yetkilendirmemiz ve talimatlarımız doğrultusunda faaliyet gösteren üçüncü hizmet sunucularını görevlendiriyoruz (İş emri uygulayıcıları). Bu hizmet sunucuları, hizmetlerini yerine getirme kapsamında kişisel bilgileri alabilir ya da kişisel bilgilere erişerek üçüncü şahıslara ya da alıcılara DSGVO kurallarına bağlı kalarak sunar.

Bu gibi durumlarda hizmet sunucularımızın bunun için yeterli garanti sunduğuna, uygun teknik ve organizasyona bağlı önlemlere sahip olduklarına ve işlemlerin bu tüzüğün istemlerini karşılayacak yapıda uygulanacağına ve ilgili kişinin haklarının korunacağına dair sorumluluk üstleniyoruz (DSGVO par. 28 uyarınca).

Kişisel verilerin bir işlem sırasının dışında üçüncü şahıslara ve / veya alıcılara aktarılması halinde, bunun sadece DSGVO (örn. par. 6 bent. 4) istemlerine uygun olarak ve sadece buna dair yasal bir dayanak söz konusu olması durumunda (örn. DSGVO par. 6 bent 4, diğer hususlarda bakınız Madde IV.2) gerçekleştiğinden emin oluyoruz.

5. Verilerin üçüncü ülkelerde işleme alınması
Kişisel verilerin işlenmesi temelde AB ya da Avrupa Ekonomik Alanı (”AEA”) dahilinde gerçekleşir.

İstisnai durumlarda (örn. Web analiz hizmetlerinin yerine getirilmesine yönelik hizmet sunucuların görevlendirilmesi ile bağlantılı) bilgilerin “Üçüncü ülkeler” olarak adlandırılan ülkelere aktarılması söz konusu olabilir. “Üçüncü Ülkeler” Avrupa birliği ve/veya Avrupa Ekonomik Alanı üzerinden anlaşmalı ülkelerdir, bunlar, AB standartlarına uygun olarak yeterli düzeyde veri korumasının kolayca sağlanmadığının varsayıldığı ülkelerdir.

Aktarılan bilgilerin kişisel bilgileri de kapsaması durumunda bu tarz bir bilgi aktarımından önce ilgili üçüncü ülkenin veya üçüncü ülkedeki ilgili alıcının uygun bir veri koruma seviyesi sağlayabileceğinden emin oluyoruz. Bu, Avrupa Komisyonunun “Uygunluk kararı” adı altındaki değerlendirmesinden veya “AB standart sözleşme maddeleri” uygulanarak sağlanabilir. Alıcının ABD’de olması durumunda “EU-US Privacy Shield” olarak anılan prensiplerin yerine getirilmesi de uygun bir veri koruma seviyesini sağlamaktadır. Uygun bir veri koruma seviyesinin yerine getirildiğine dair uygun ve kabul gören teminatlara yönelik diğer bilgileri talep etmeniz halinde memnuniyetle hizmetinize sunuyoruz; iletişim bilgilerini bu veri koruma bilgisi başında bulabilirsiniz. EU-US Privacy Shield katılımcılarına yönelik bilgileri www.privacyshield.gov/list adresinde bulabilirsiniz.

6. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
İlgili kişinin kişisel bilgileri işleme alınma amacı sona erdiğinde silinir veya erişimi bloke edilir. İşleme alma amacının ortadan kalkmasının ardından verilerin saklanması sadece bunun Birlik yasası tüzüğünde yer alan Avrupa veya Ulusal yasa koyucular, şirketimizin tabi olduğu yasalar veya diğer kaideler tarafından ön görülmesi halinde gerçekleşir (örneğin yasal muhafaza yükümlülüklerinin yerine getirilmesi ve/veya saklanmasına dair haklı çıkarların söz konusu olması örn. olası taleplere karşı hakların savunması amacına yönelik zaman aşımı sürelerinin akışı sırasında). Bilgilerin bloke edilmesi veya silinmesi, verilerin bir sözleşme nedeniyle veya diğer amaçlarla saklanmaya devam edilmesi gerekli olmadığı sürece belirtilen standartlarda ön görülen muhafaza süresi dolduğunda da gerçekleşir.

7. Etkilenen haklar
DSGVO, kişisel verilerin işlenmesinden etkilenen kişilere belirli haklar vermektedir (Etkilenen haklar, özellikle DSGVO par. 12 ile par. 22). Münferit etkilenen hakları Madde XI altında ayrıntılı açıklanmıştır. Bu haklardan birini veya birden fazlasını geçerli kılmak istediğinizde bizimle her zaman iletişim kurabilirsiniz. Bunun için Madde II altında belirtilen iletişim olanaklarından yararlanın.

V. Kayıt / Kullanıcı hesabının oluşturulması

Web sayfalarımız ve Online tekliflerimiz üzerinden sunulan belirli hizmetler ve / veya diğer hizmetler için kayıt ve kişisel bir kullanıcı hesabı oluşturulması gereklidir. Kullanıcı hesabının kaydı ve düzenlenmesi kapsamında aşağıdaki kişisel veriler (”zorunlu bilgi”) tarafımızdan toplanır ve saklanır. Üçüncü kişilere bilgi aktarımı gerçekleşmez:

Kayıt anında buna ek olarak (i) kullanıcının IP adresi aynı zamanda (ii) kayıt tarihi ve saati de kaydedilir.

Bunun haricinde isteğe bağlı bilgiler girilebilir. Bu bilgilere örneğin telefon numarası, faks numarası, cep telefonu numarası veya çalışan sayısı, sektör, filo veya filo kapasitesi gibi şirket bilgileri de dahildir. Kayıt amaçlı gerekli olan zorunlu bilgiler giriş ekranında zorunlu alan olarak bir yıldız sembolü ile işaretlenmiştir. Zorunlu alanlar eksiksiz ve gerçeğe uygun doldurulmadan kayıt işlemi gerçekleşmez. Kayıt başvurusu zorunlu alanların doldurulmasının ardından tarafımızdan gönderilen e-postalardan birinde yer alan linki onayladığınızda tamamlanır. İsteğe bağlı girilen bilgiler özellikle servislerimizi iyileştirme amaçlı kullanılabilir.

1. Amaç ve yasal dayanak
Web sayfalarımız ve/veya online tekliflerimiz kapsamında sadece kayıtlı kullanıcıların hizmetine sunulan belirli içeriklere ve hizmetlere erişim kontrolü ve/veya erişim sınırlaması amaçlı olarak kullanıcı kayıtları gerçekleştirilir. Bu tarz bir kayıt işlemi bunun haricinde sözleşme koşullarının yerine getirilmesi kapsamında kayıtlı kullanıcılar için belirli içeriklerin ve hizmetlerin hazırlanması amaçlı ve/veya sözleşme öncesi önlemlerin uygulanmasına yönelik gerçekleşebilir.

Kullanıcının onayı alınarak kayıt amaçlı bilgilerin işleme alınması için yasal dayanak DSGVO par. 6 bent 1 lit.a’dır. Kayıt işlemi sözleşme taraflarından birinin kullanıcı olduğu bir sözleşmenin yerine getirilmesine veya sözleşme öncesi bir önlemin uygulanmasına hizmet ediyorsa DSGVO par. 6 bent 1 lit.b işlemler için yasal dayanak teşkil eder. Kayıt işlemi erişim sınırlaması ve/veya erişim kontrolü amaçlı gerçekleştiğinde meşru hakların korunması için DSGVO par. 6 bent 1 lit.f yasal dayanak temel teşkil eder; Meşru hak bu durumda tarafımızdan geliştirilen içerik ve bilgilerin korunmasına yönelik erişim sınırlamasındadır.

2. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
Kayıt işlemi bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi bir önlemin uygulanması ile bağlantılı ise (DSGVO par. 6 bent 1 lit.b) kayıt bilgileri ilgili iş emri ve sözleşme ilişkilerinin süresi boyunca kaydedilir ve söz konusu sözleşme süresinin ya da fesih süresinin sona ermesinin ardından Madde IV.6 dikkate alınarak silinir veya kullanıma kapatılır.

Kayıt işlemi bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi bir önlemin uygulanması ile bağlantılı değil ise kayıt bilgileri Madde IV.6 dikkate alınarak kayıt İnternet sayfamızdan kaldırıldığında, değiştirildiğinde veya kullanıcı tarafından silindiği anda silinir.

3. İtiraz ve kaldırma olasılığı
Kullanıcı olarak her zaman kaydı iptal etme ya da silme olanağına sahipsiniz. Tarafınızdan kaydedilen bilgileri her zaman değiştirebilirsiniz. Verilerin (halen) bir sözleşmenin yerine getirilmesi veya sözleşme öncesi bir önlemin uygulanması için gerekli olması halinde bilgilerin vaktinden önce silinmesi ancak silme işlemine karşı sözleşmeye bağlı veya yasal yükümlülükler mevcut olmadığında mümkündür.

VI. Web sayfası hazırlanmasına yönelik verilerin işleme alınması / Günlük dosyalarının toplanması

İnternet sayfamızın her görüntülenmesinde sistemimiz otomatik olarak görüntüleyen bilgisayarın bilgisayar sisteminden bilgileri ve verileri kaydeder. Aşağıdaki bilgiler toplanır (takiben “Günlük verileri”):

Belirtilen günlük verileri kullanıcıya yönelik kişisel referans oluşturmayı mümkün kılmaz.

1. Amaç ve yasal dayanak
Özellikle IP adresi olmak üzere günlük verilerinin toplanması ve işleme alınması Web sayfamızda yer alan içeriklerin kullanıcıya sunulması amaçlı gerçekleşir, yani kullanıcı ve Web ya da Online tekliflerimiz arasında iletişim amaçlıilgili iletişim sürecinin süresi için IP adresinin geçici süreliğine kayıt edilmesini gerekli kılar. Bu, kullanıcı ve Web ve/veya online tekliflerimiz arasındaki iletişim trafiğinin adreslendirilmesi ya da Web ve/veya online teklifimizin kabul edilmesi için gereklidir. Bu veri işleme için yasal dayanak - Web sayfası ziyaretinizin süresi - DSGVO par. 6 bent 1 lit.b sırasıyla Madde 96 TKG ya da Madde 15 par. 1 TMG’dir.

Günlük dosyalarına iletişim sürecinin dışına çıkan IP adresi kaydı Web ve online teklifimizin işlevselliğini sağlamak amacıyla, bu tekliflerin iyileştirilmesi amacıyla aynı zamanda bilgilendirme tekniği sistemlerimizin güvenliğini sağlamak amacıyla gerçekleşir. İletişim sürecinin dışına çıkan IP adresi kayıt işlemi için bu amaçlar doğrultusunda yasal dayanağı DSGVO par. 6 bent 1 lit.f teşkil eder (meşru hakların korunması) sırasıyla Madde 109 TKG (Telekomünikasyon Yasası).

2. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
Veriler, toplanma amaçlarına ulaşılmasının ardından gerekli olmadıkları anda silinirler. Web sayfasını hazırlamak için verilerin toplandığı durumda ilgili oturum - Web sayfası ziyareti - sona erdiğinde bu durum söz konusudur. Sistem güvenliği amacı doğrultusunda IP Adresi dahil olmak üzere günlük verilerin bunun haricinde kaydedilmesi kullanıcı tarafından sayfaya erişimin sonlandırılmasından itibaren maksimum yedi günlük bir süre boyunca gerçekleşir. Günlük verileri bunun dışında işleme alınması ve/veya kaydedilmesi kullanıcının IP adresi belirtilen yedi günlük kayıt süresi sonrasında silindiğinde veya bir IP adresine günlük verilerin düzenlenmesinin artık mümkün olmadığı durumlarda mümkündür ve onaylanır.

3. İtiraz ve kaldırma olasılığı
Web sayfasının hazırlanmasına yönelik günlük verilerinin toplanması, bunların belirtilen sınırlarda günlük dosyaları olarak kaydedilmesi dahil olmak üzere İnternet sayfasının işletilmesi için zorunlu gerekliliktir. Bu nedenle kullanıcı tarafından herhangi bir itiraz hakkı mevcut değildir. Analiz amaçlı günlük verilerinin işleme alınmasında farklı bir uygulama geçerlidir, bu, -kullanılan belirli web analiz araçlarına ve veri analizi türüne (kişisel / anonim / takma isim) - Madde VIII kurallarını baz alır.

VII. Çerezlerin kullanımı

Web sayfamız çerezler kullanmaktadır. Çerezler olarak, İnternet tarayıcısında ya da İnternet tarayıcısından kullanıcının bilgisayar sistemine kaydedilen metin dosyaları söz konusudur. Çerezler programlar içermez ve bilgisayarınıza zararlı kodlar atamaz. Kullanıcı bir Web sayfasını görüntülediğinde, kullanıcının işletim sistemine bir çerez kaydedilebilir. Bu çerez, karakteristik bir rakam sıralamasına sahiptir, bu, Web sayfası yeniden görüntülendiğinde tarayıcının net tanımlanmasını mümkün kılar. Çerezlerimiz, kişisel bilgilerinizin korunacağı yapıda kişisel veriler içermemektedir. Kullanılan çerez türüne bağlı olarak aynı zamanda çerezlerin bir IP adresine atanması olasılığı bazında temelde kullanıcıya kişisel bir referans oluşturma olasılığı mevcuttur. Bu tarz bir düzenleme tarafımızdan uygulanmaz ya da IP adresleri bu tarz bir düzenleme olasılığını kaldırmak için hemen anonimleştirilir (Ayrıntılar için bakınız Madde VIII).

Teknik gerekli çerezler (i), analiz çerezleri (ii) ve üçüncü sunucu çerezleri (iii) arasında ayrım yapıyoruz:

(i) Teknik gerekli çerezleri, Web- ve/veya Online-tekliflerimizi kullanıcı dostu kılabilmek için kullanıyoruz. Teknik gerekli çerezlerde aşağıdaki veriler kaydedilir ve sistemimize aktarılır:

(ii) Analiz çerezleri (Oturum çerezleri olarak da anılır), kullanıcının Web ve/veya Online tekliflerimizde gezintisini tanıtım, pazar araştırması veya tekliflerimizi gereksinim doğrultusunda yapılandırma amaçlı analiz etmek için kullanıyoruz. Analiz çerezleri üzerinden aşağıdaki bilgiler toplanır ve sistemlerimize aktarılır:

Kullanıcı hakkında bu şekilde toplanan bilgiler teknik önlemler tarafından anonimleştirilir. Bu nedenle ilgili aşama sonrasında verilerin görüntüleyen kullanıcıya göre düzenlenmesi artık mümkün olmaz.

(iii) Üçüncü sunucu çerezleri, bizim Web sunucularımız tarafından değil üçüncü sunucular tarafından hazırlanmış olan çerezlerdir. Bunlar arasında örneğin “Beğen” butonunun bağlantısı yer almaktadır. Bu butona tıklandığında Facebook “Kendisine ait” bir çerezi kullanıcının tarayıcısına yerleştirir. Üçüncü sunucu çerezleri tarafımızdan aranamaz ve/veya değerlendirilemez.

Bu tarz bir çerezin kullanılmasından salt üçüncü sunucular sorumludur; Tarafımızdan kullanım ve işleme alma olasılığı mevcut değildir; Üçüncü sunucular tarafından çerezlerin atanmasını madde VII.3 ve Madde VIII altında açıklanan önlemler ile önleyebilirsiniz.

1. Amaç ve yasal dayanak
Teknik açıdan gerekli çerezlerin kullanım amacı kullanıcılar için Web sayfasının kullanımını kolaylaştırmaktır. İnternet sayfamızın bazı fonksiyonları çerezler kullanılmadan sunulamamaktadır. Bunun için tarayıcının bir sayfa değişiminden sonra da tekrar algılanabilmesi gereklidir. Aşağıdaki uygulamalar için teknik gerekli çerezlere gerek duyarız:

Teknik çerezler tarafından toplanan kullanıcı verileri sadece kullanıcı profillerinin oluşturulması için kullanılmaz. Kullanıcı için kişisel bir referans oluşturmanın ve Web ve / veya Online tekliflerimizin sözleşmenin yerine getirilmesi amaçlı kullanılmasının gerekmesi halinde, teknik açıdan gerekli olan çerezlerin kullanımının yasal dayanağını DSGVO par. 6 bent 1 lit.b teşkil eder, diğer durumlarda Web ve / veya Online teklifler sağlama amacıyla meşru çıkarları korumak için gerçekleştiğinden DSGVO par. 6 bent 1 lit.f yasal dayanaktır.

Analiz çerezlerinin kullanılması, Web sayfamızın ve içeriklerinin kalitesini iyileştirme amaçlı gerçekleşir. Analiz çerezleri sayesinde Web sayfasının nasıl kullanıldığını öğreniyor ve bu sayede tekliflerimizi sürekli iyileştirebiliyoruz (yukarı bakınız). Analiz çerezleri kullanarak kişisel bilgilerin işleme alınması için kullanıcının onayı alındığı durumda kullanıcıya ait bir kişisel referans oluşturma olanağı mevcut olduğu sürece DSGVO par. 6 bent 1 lit.a yasal dayanaktır. Analiz çerezlerini anonim değerlendirmeler düzenlemek için kullanımı DSGVO par. 6 bent 1Litf.f (meşru çıkarların korunması) ya da Telekomünikasyon yasasının (TMG) Madde 15 par. 3 yasal dayanağı altında gerçekleşir.

2. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
Çerezler kullanıcının ilgili nihai cihazına (Akıllı cihaz/ PC) kaydedilir ve buradan Web sayfamıza aktarılır. Kalıcı çerezler ve oturum çerezleri arasında ayrım yapılır. Oturum çerezleri tarayıcı oturumu süresi sırasında kaydedilir ve tarayıcının kapatılması ile silinir. Kalıcı çerezler ilgili tarayıcı oturumunun kapatılması ile silinmez, kullanıcının nihai cihazında daha uzun bir süre kayıtlı kalır.

3. İtiraz ve kaldırma olasılığı
Web sayfamızın görüntülenmesi sırasında kullanıcılar bilgi başlığı ile çerezlerin kullanımı hakkında bilgilendirilir ve bu gizlilik politikasına dikkatleri çekilir. Bilgi başlığı üzerinden bu bağlamda kullanılan kişisel bilgilerin işleme alınmasına dair kullanıcının onayı da alınır.

Kullanıcı olarak çerezlerin kullanımı ve kaydedilmesi hakkında tam denetime sahipsiniz. İnternet tarayıcınızda ayarların değiştirilmesi ile çerezlerin aktarılmasını genel olarak devre dışı bırakabilir veya sınırlayabilirsiniz. Öncesinde kaydedilmiş çerezleri her zaman silebilirsiniz. Bu otomatik olarak da gerçekleşebilir. Web sayfamız için çerezlerin kullanılması devre dışı bırakıldığında muhtemelen Web sayfasının tüm işlevleri tam kapsamlı kullanılamayabilir. Çerezlerin kullanılmasına dair ayrıntılı bilgileri http://www.meine-cookies.org/ veya youronlinechoices.com altında bulabilirsiniz.

Anonim kullanıcı profilleri oluşturmak için çerezlerin kullanılmasına (üstte Analiz çerezlerine bakınız) ileriye yönelik etki edecek yapıda her zaman itiraz edebilirsiniz; İtiraz hakkınız bilgi başlığı üzerinden veya tarayıcınızın ayar seçenekleri üzerinden uygulayabilirsiniz.

VIII. Web analizi

Web sayfamızı iyileştirmek ve kullanıcılarımızın değişen alışkanlıklarına ve teknik koşullara uyarlamak için Web analizi için araçlar kullanıyoruz. Bu işlem sırasında örn. Kullanıcılar tarafından hangi ögelerin ziyaret edildiğini, aranan bilgilerin kolay bulunup bulunmadığını vs. değerlendiriyoruz. Bu bilgiler temelde büyük kullanıcı grupları tarafından incelendiklerinde yorumlanabilir ve ifade gücüne sahip olacaklardır. Bunun için toplanan veriler bir araya toplanır yani büyük birimler halinde özetlenir.

Bu sayede örneğin ziyaretçilerin önemli bir sayısının yeni teknolojileri kullandığını veya mevcut bilgileri bulamadığını ya da bulmakta zorlandıklarını tespit ettiğimizde sayfa tasarımını uyarlayabilir veya içerikleri iyileştirebiliriz.

Web ve online tekliflerimizde aşağıdaki analizleri uyguluyor ya da aşağıdaki Web analiz araçlarını kullanıyoruz.

1. Günlük verilerin analizi
Günlük verilerinin analiz amaçlı kullanılması sadece anonim bazda gerçekleşir, kullanıcının kişisel bilgilerine ve/veya IP adresi veya çerez ile herhangi bir bağlantı gerçekleşmez. Günlük verilerin bu tarzda analizi böylelikle DSGVO veri koruma yasalarının koşullarına tabi değildir.

2. Google Analytics
Web sayfası kullanım analizi için Google firmasının (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google") "Google Analytics" Web analiz hizmetlerini kullanıyoruz. Google Analytics, müşterilerimiz tarafından Web sayfasının kullanım analizini takma isim altında ve/veya anonim bazda mümkün kılan "Çerezler" kullanır.

Çerezler sayesinde bu Web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler genellikle Google'ın ABD'deki bir sunucusuna aktarılır ve orada kaydedilir. Ancak IP anonimleştirmenin etkinleştirilmesi durumunda, IP adresiniz Google tarafından Avrupa Birliği üyesi ülkeleri veya Avrupa ekonomik alanında bulunan, anlaşmaya dahil diğer sözleşme ülkeleri içinde kısıtlanır. Sadece istisnai durumlarda tam IP adresiniz ABD'de bulunan bir Google sunucusuna aktarılır ve orada kısıtlanır. Google, belirtilen bilgileri Web sitesinin kullanımını talimatımız doğrultusunda değerlendirmek, Web sayfası etkinlikleri hakkında raporlar hazırlamak ve Web sayfası sahiplerine karşı bu Web sayfası kullanımı ve İnternet kullanımı ile bağlantılı hizmetleri sunabilmek için kullanır. Google Analytics kapsamında tarayıcınızdan ulaşılan IP adresiniz Google'ın diğer verileriyle birleştirilmez.

Çerezlerin kaydedilmesini tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarları yaparak engelleyebilirsiniz; ancak bu durumda bu Web sitesinin birçok fonksiyonunu tam kapsamıyla kullanamayabileceğinizi belirtmek istiyoruz.

Google Analytics tarafından bir değerlendirme istenilmiyorsa aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

Ayrıca Google Analytics’i AdWords ve Double-Click çerez verilerini istatistiksel amaçlarla değerlendirmek için de kullanmaktayız. Bunu istememeniz halinde bunu ilan talimatları yöneticisi ( http://www.google.com/settings/ads/onweb/) üzerinden devre dışı bırakabilirsiniz.

3. Matomo (PIWIK)
Web sayfası kullanımının analizi için ek olarak “Matomo” (öncesinde PIWIK) Web analiz aracını kullanıyoruz. Matomo aracında çerez tarafından oluşturulan kullanım bilgileri Avrupa’daki sunucumuza aktarılır ve kullanım analizi amaçlı kaydedilir. Web sayfamızı kullanımınız hakkında çerezler tarafından oluşturulan bilgiler üçüncü şahıslara iletilmez.

Çerezlerin kullanımını ve/veya Matomo tarafından değerlendirilmesini istemiyorsanız aşağıdaki olanaklara sahipsiniz:

Lütfen dikkat edin: Çerezleri sildiğinizde Opt-Out çerezi de silinecektir ve gerektiğinde yeniden etkinleştirilmesi gerekli olacaktır.

IX. Haber bülteni / Tanıtım / Sosyal Medya Eklentileri

Web ve online tekliflerimizde ek olarak haber bültenimize kayıt olanağını sunuyoruz. Ayrıca tanıtım araçları ve sosyal medya eklentileri de kullanılmaktadır. Münferit olarak:

1. Haber bültenine kayıt
Tarafımızdan sunulan haber bültenini okumak istiyorsanız bunun için geçerli bir e-posta adresine sahip olmalısınız. Belirtilen e-posta adresinin sahibi olup olmadığınızı ya da bu haber bültenini almayı kabul edip etmediğinizi kontrol etmek için ilk kayıt adımından sonra size, belirtmiş olduğunuz e-posta adresine otomatik bir e-posta gönderiyoruz (Double Opt-In olarak da anılır). Onay e-postasında yer alan Link üzerinden haber bülteni kaydının onaylanması sonrasında belirtilen e-posta adresini dağıtım sistemimize kayıt ediyoruz.

E-posta adresi üzerinden ve kaydın onaylanmasına dair bilgiler dışında herhangi bir bilgi talep etmiyoruz. Vermiş olduğunuz bilgiler sadece tarafınızdan talep edilen haber bülteninin gönderilmesi amaçlı kullanılacaktır. Bu işlem için DSGVO par. 6 bent 1 lit.b yasal dayanak teşkil eder. Haber bülteni aboneliğinden her zaman çıkabilirsiniz; Madde IV.3 altında yer alan itiraz hakkı onayı uygulamaları geçerlidir.

2. Tanıtım ve pazarlama / Müşteri anketi amaçlı kişisel bilgilerin kullanımı
Müşteri memnuniyet anketleri yürütmenin yanı sıra, tanıtım ve / veya pazarlama faaliyetleri amacıyla kişisel verilerinin kullanımı sadece bu doğrultuda bir onayın mevcut olması veya tanıtım ve/veya pazarlama faaliyetini herhangi bir onayın olmaması halinde de mümkün kılan farklı türde bir yasal dayanağın söz konusu olması halinde gerçekleşir.

Ayrıntılı bir onay sonucunda tanıtım ve/veya pazarlama önlemlerinin yasal dayanağını DSGVO par. 6, bent 1 lit.a teşkil eder; Madde IV altında yer alan onay uygulamaları bu doğrultuda geçerlidir. E-posta aracılığıyla benzer ürün veya hizmetlerin doğrudan tanıtılmasına yönelik tanıtım ve/veya pazarlama önlemleri için UWG (Haksız rekabet Yasası) Madde 7 par. 3 temel dayanağı, (i) e-posta adresinizi bir ürünün veya hizmetin satılması ile bağlantılı olarak temin etmemizi, (ii) e-posta adresinizin doğrudan tanıtım amaçlı kullanılmasına itiraz etmemiş olmanızı ve (iii) e-posta adresinizi alırken ve her türlü kullanıma açık ve net bir şekilde bilgilendirmemizi gerektirir ve e-posta adresinizin bu tarz kullanımına her zaman itiraz etme hakkına sahip olduğunuzu belirtir (İtiraz hakkı için bakınız madde XI.6).

3. Google yeniden pazarlama
Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ABD; "Google") şirketinin yeniden pazarlama teknolojisinden yararlanıyoruz. Bu teknoloji sayesinde İnternet sayfalarımızı ve çevrim içi hizmetleri ziyaret eden ve teklife ilgi duyan kullanıcılara Google Partner ağının sayfalarındaki amaca uygun reklamlarla tekrar hitap edilmektedir. Reklam görüntüsü Çerezler kullanılarak gerçekleştirilir. Çerezlerin yardımıyla, Web sayfası ziyaretinde kullanıcının hareket tarzı analiz edilir ve ardından hedef odaklı ürün önerileri ve ilgi çekici tanıtımlar için kullanılabilir.

İlgi alanınıza yönelik tanıtımlar almak istemiyorsanız Google tarafından bu amaca yönelik çerezlerin kullanılmasını https://www.google.de/settings/ads/onweb sayfasını ziyaret ederek devre dışı bırakabilirsiniz. Alternatif olarak kullanıcılar üçüncü sunucuların çerezlerini Ağ tanıtım inisiyatiflerini devre dışı bırakma sayfasını görüntüleyerek devre dışı bırakabilirler http://optout.networkadvertising.org/?c=1

Tekliflerimizden yararlanmak suretiyle sizin hakkınızda Google tarafından burada belirtilen şekilde ve yukarıda açıklanan amaca yönelik olarak edinilen verilerin düzenlenmesini kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz. Google'ın bizden bağımsız olarak kendi veri koruma yönetmeliğinin olduğuna dikkatinizi çekeriz. Bu yönetmelik ve prosedür için sorumluluk ve yükümlülük kabul etmiyoruz.

4. İlgi alanı odaklı online reklam
Kullanıcı bilgilerinizi teşhis edilen ilgi alanlarınız doğrultusunda anonim toplama ve işleme alma ile online reklamımızı iyileştirme kapsamında Delta Projects Deutschland GmbH hizmet sunucusu ile birlikte çalışıyoruz. Bunun için söz konusu iş ortağımız bizim talimatımız altında bilgisayarınıza Çerezler atayarak (bkz. üstteki Madde VII), Web sayfamızı ziyaret ettiğinizde veya online reklamımıza tıkladığınızda kullanıcı bilgilerinizi anonim olarak topluyor. Bu sayede online reklamlarımızın kullanımını analiz edebiliyor ve ilginizi çekebilecek ve zevklerinize hitap edebilecek tanıtımları hizmetinize sunabiliyoruz. Bu durumda kişisel bilgileriniz (İsim, adres, e-posta adresi gibi) kaydedilmemektedir. IP Adresleri kişisel referans söz konusu olmayacak yapıda anonimleştirilir.

İlgi alanı bazlı online reklam, belirtilen üçüncü hizmet sunucusu tarafından gönderilir. Kullanım bazlı tanıtımlar almak istemiyorsanız çerezleri kapatarak (bunun için bkz. Madde VII.3 açıklaması) veya bir Opt-Out çerezi atayarak verilerin toplanmasını devre dışı bırakabilirsiniz.

5. Sosyal ağlar / Sosyal medya eklentileri
Web sayfalarımızda çeşitli sosyal ağlara yönlendirici seçim alanı (”Eklentiler”) bağlantıları ekledik. Bu eklentiler ile ürün ve kapsamı sosyal ağ işletmecileri tarafından belirlenen farklı fonksiyonlar sunulur. Kişisel bilgilerinizin daha iyi korunması için 2 tıklama sürecini kullanıyoruz. İlgili eklentinin yanındaki seçim alanına tıklandığında eklenti etkinleşir, bu ilgili eklenti seçim alanının griden canlı bir renge değişimi ile karakterize edilir. Ardından ilgili eklentiyi seçim alanı üzerine tıklayarak kullanabilirsiniz. Tarayıcı oturumunuzun IP adresinin aynı anda oturum açmış olmanız halinde ilgili sosyal ağdaki kendi profiliniz ile bağlantılı olacağını dikkate almanızı rica ederiz. Daha öncesinde kullanmış olmanız halinde bilgisayarınızda halen mevcut olan sosyal ağ çerezinin tekrardan algılanması ile Web sayfamızı ziyaretiniz sosyal ağdaki profiliniz ile bağlantılı da olabilir.

Sosyal ağ sunucusu olmadığımızı ve söz konusu sunucunun verileri işlemesine herhangi bir etkimiz olmadığını dikkate almanızı rica ederiz. Bilgiler kullanılmasına yönelik ayrıntılı bilgileri aşağıdaki linklerde ya da adreslerde bulabilirsiniz:

5.1. Facebook

Web sitemizde Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ABD tarafından ya da eğer AB'de ikamet ediyorsanız, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, İrlanda tarafından işletilen sosyal ağ Facebook'a ait "Facebook-Pixel" kullanılmaktadır.

Facebook'un bu web sitesinde uygulanan “yeniden pazarlama etiketi”, Facebook Pixel, bu siteye bir Facebook reklamı aracılığıyla gelen ziyaretçilerin davranışlarını analiz edebilmesine izin verir. Bu, Facebook reklamlarını iyileştirmek için kullanılabilir, bu veriler Facebook tarafından toplanır ve saklanır. Toplanan veriler bizim tarafımızdan görülemez, ancak sadece reklam verme kapsamında kullanılabilir. Facebook Pixel kodunun kullanımıyla çerezler de ayarlanır.

Facebook Pixel kullanılmasıyla bu web sitesine yapılan ziyaret Facebook’a bildirilir, böylece ziyaretçiler Facebook'ta benzer reklamları görebilirler. Eğer bir Facebook hesabınız varsa ve giriş yapmışsanız, bu siteye yapılan ziyaret Facebook kullanıcı hesabınıza yönlendirilecektir. Facebook Pixel yardımıyla, Facebook reklamlarımızın kullanıcıların potansiyel ilgisine uygun olmasını ve rahatsız edici görünmemesini sağlarız. Facebook Pixel yardımıyla, Facebook reklamlarının, kullanıcıların bir Facebook reklamını ("Dönüşüm") tıkladıktan sonra web sitemize yönlendirilip yönlendirilmediğini göreceğimiz istatistiksel ve pazar araştırması amaçlarına yönelik etkinliğini anlamaya devam edebiliriz.

Bu web sitesine yaptığınız ziyaret şu anda Facebook Pixel tarafından kaydedilecektir.

Facebook tarafından verilerinin toplanması ve kullanılması ile bu konudaki haklarınızın yanı sıra gizliliğinizi korumanın yolları hakkında daha fazla bilgi için lütfen Facebook'un gizlilik politikasına bakınız: https://www.facebook.com/about/privacy/. Alternatif olarak, https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_=_ adresindeki "Özel kitleler" yeniden pazarlama özelliğini devre dışı bırakabilirsiniz. Bunun için Facebook’a giriş yapmış olmalısınız.

Sayfalarımızda Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA sosyal ağı eklentisi mevcuttur. Facebook eklentilerini Facebook logosundan veya sayfamızdaki “Like butonundan” (“Beğen”) fark edebilirsiniz. Facebook eklentilerine genel bakışı buradan görebilirsiniz http://developers.facebook.com/docs/plugins/.

Bu eklentiyi etkinleştirdiğinizde tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı oluşacaktır. Bu durumda Facebook sayfamızı ziyaret ettiğiniz IP adresi bilgilerini elde edecektir.

Sayfaların sunucusu olarak aktarılan verilerin içeriği aynı zamanda Facebook tarafından kullanılması hakkında herhangi bir bilgi almadığımız ve Facebook veri işlemleri için sorumlu olmadığımızı bildirmek isteriz. Facebook gizlilik politikasına yönelik ayrıntılı bilgileri http://facebook.com/policy.php adresinde bulabilirsiniz.

5.2. LinkedIn
Sayfalarımıza “LinkedIn ” sosyal ağlarının işlevleri bağlanmıştır. Bu fonksiyonlar LinkedIn Ireland Limited, 77 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, İrlanda tarafından sunulmaktadır. Bu uygulama sırasında LinkedIn'e veri aktarılır. Sayfaların sunucusu olarak aktarılan verilerin içeriği aynı zamanda LinkedIn tarafından kullanılması hakkında herhangi bir bilgi almadığımız bildirmek isteriz. LinkedIn gizlilik politikasına yönelik ayrıntılı bilgileri http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy adresinde bulabilirsiniz.

5.3. Xing
Sayfalarımıza XING AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg tarafından işletilen “Xing” hizmeti fonksiyonları dahil edilmiştir. Eklentiyi etkinleştirdiğinizde ve kullandığınızda tarayıcınız Xing sunucuları ile doğrudan bir bağlantı oluşturur. Eklentilerin içeriği Xing tarafından doğrudan tarayıcınıza aktarılır ve bundan Web sayfasına bağlanır. Eklentinin etkinleştirilmesi ile Xing, ilgili sayfanın İnternet sunumumuzu görüntülediği bilgisini elde eder. Xing sayfasına giriş yaptıysanız Xing ziyaretinizi Xing hesabınıza kaydedebilir. Veri toplamanın amacı ve kapsamı ve Xing tarafından verilerin işlenmesi ve kullanımı ile kişisel bilgilerinizi korumak için haklarınız ve ayar seçenekleriniz için lütfen Xing gizlilik politikasını okuyunuz.

X. İletişim formu ve e-posta iletişimi

İnternet sayfamızda kullanıcının bizimle elektronik iletişim kurabilmesi için bir iletişim formu mevcuttur. Kullanıcı bu olanağı değerlendirdiğinde giriş maskesinde girilen veriler tarafımıza aktarılır ve kaydedilir. Bu bilgiler:

* Kayıt amaçlı kullanılan zorunlu bilgiler zorunlu alan olarak bir yıldız simgesi (giriş ekranında da) işaretlenmiştir. Mesajın gönderildiği anda ek olarak aşağıdaki bilgiler işleme alınır ve kaydedilir:

Alternatif olarak Web sayfamızda belirtilen e-posta adresi üzerinden iletişim kurmak da mümkündür. Bu durumda e-posta ile aktarılan kullanıcı kişisel bilgileri kaydedilir. Başvuruyu işleme almak için üçüncü taraf bilgilerine başvurmamız gerekmediği sürece hiç bir durumda veriler üçüncü kişilere aktarılmaz.

1. Amaç ve yasal dayanak
Veriler sadece ilgili başvurunun ya da ilgili kullanıcı talebinin işleme alınması amacıyla işlenecektir. Gönderim süreci sırasında toplanan diğer bilgiler, iletişim formunun kötü amaçlı kullanımını önlemek ve bilgilendirme tekniği sistemimizin güvenliğini sağlamaya hizmet eder. Veri işleme, bir müşteri siparişi veya müşteri talebi yerine getirilmesi amacıyla gerçekleştiği sürece, verilerin işlenmesi için iletişim kaydının iletişim formu veya E-posta aracılığıyla alınması fark etmeksizin DSGVO par. 6 bent 1 lit.b yasal dayanak teşkil eder. Kullanıcının onayının mevcut olması halinde işlemlerin uygulanması için DSGVO par. 6 bent 1 lit.a yasal dayanaktır. Gönderim sürecinde ek bilgilerin toplanması için DSGVO par. 6 bent 1 f yasal dayanaktır; Meşru çıkarlar bu alanda kötü amaçlı kullanımı önlemek ve sistem güvenliğini sağlamak içindir (Madde VI.1).

2. Verilerin silinmesi ve saklanma süresi
Veriler, toplanma amaçlarına ulaşılmasının ardından gerekli olmadıkları anda silinirler. İletişim formunun giriş ekranından alınan kişisel bilgiler ve e-posta ile gönderilen bilgiler için kullanıcı ile ilgili iletişim sonlandığında ve/veya kullanıcının talebi yanıtlandığında bu durum söz konusu olur. İlgili konunun tamamlandığına dair sonuçlandırıcı bir cevap sunulduğunda ilgili iletişim sonlandırılmış olarak kayda alınır. Madde III.4 altında belirtilen nedenlerden ötürü verilerin kayıtlı kalması gerekli olduğunda silinme işlemi yerine erişime kapatma gerçekleştirilir. Gönderim süreci sırasında ek olarak toplanan kişisel veriler, toplama amacına erişim için artık gerekli olmadığında aynı şekilde silinecektir.

3. İtiraz ve kaldırma olasılığı
Kullanıcı her zaman bizimle iletişimi kesme ve/veya talebini geri çekme ve kişisel bilgilerinin kullanımına itiraz etme hakkına sahiptir. Bu gibi durumlarda iletişim sürdürülemez. İletişim sürecinde kaydedilen tüm kişisel bilgiler bu durumda, Madde IV.6 yer alan nedenlerden ötürü bilgilerin saklanması gerekliliği durumu saklı tutularak silinecektir.

XI. Etkilenen haklar

Kullanıcıya DSGVO uyarınca aşağıdaki etkilenen haklara sahiptir:

1. Bilgilendirme hakkı (DSGVO par. 15)
Sizinle ilgili kişisel bilgileri işleme alıp almadığımız hakkında bilgi isteme hakkına sahipsiniz. Şirketimiz tarafından kişisel verilerinizin işlenmesi durumunda, aşağıdaki hususlar hakkında bilgi edinme hakkına sahip olursunuz:

Ayrıca, kişisel verilerinizin DSGVO par. 22 uyarınca otomatik bir kararın konusu olup olmadığını bilme hakkınız mevcuttur. Bu durum söz konusu ise böyle bir otomatik karar verme (mantık) için karar kriterlerinin neler olduğu ya da otomatik kararın üzerinizde ne gibi etki ve kapsama sahip olacağı hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

Kişisel bilgiler DSGVO uygulama bölgesi dışında üçüncü bir ülkeye aktarıldığında üçüncü ülkedeki verilerin alıcısının DSGVO par. 45, 46 uyarınca hangi uygun koruma seviyesine Yönelik garanti sunabileceği ve bu bilgi aktarım nedenleri hakkında bilgi edinme hakkına sahipsiniz.

Kayda alınan kişisel bilgilerinizden bir kopya talep etme hakkına sahipsiniz. Veri kopyaları aksini talep etmediğiniz takdirde temelde elektronik yapıda hizmete sunulur. İlk kopya ücretsiz olup diğer kopyalar için uygun bir ücret talep edilebilir. Bu kopyaların hazırlanması verilerin kopyasından etkilenebilecek diğer kişilerin hak ve özgürlükleri saklı tutularak gerçekleşir.

2. Düzeltme hakkı (DSGVO par. 16)
Bilgileriniz hatalı, ilgisiz ve/veya eksik olduğunda tarafımızdan bilgilerinizin düzeltilmesini talep etme hakkına sahipsiniz; düzeltme hakkı tamamlayıcı beyanlar veya bildirimler ile eksiklerin tamamlanması hakkını kapsar. Düzeltme ve/veya eksikleri tamamlama hemen - hatalı gecikme olmadan - gerçekleşmelidir.

3. Silme hakkı (DSGVO par. 17)
Kişisel bilgilerin silinmesini aşağıdaki durumlarda talep edebilirsiniz:

Kişisel bilgilerin silinmesini talep etme hakkının mevcut olmadığı durumlar:

Silme işlemi - hatalı gecikme olmadan- gerçekleşmelidir. Kişisel bilgiler tarafımızdan yayınlandığında (örn. İnternet'te), teknik imkanlar ve olasılıklar kapsamında üçüncü veri işlemcilerinin de linklerin, kopyaların ve/veya alıntılar dahil olmak üzere silme isteminden bilgilendirileceği sorumluluğunu taşımaktayız.

4. İşleme alımların sınırlandırılması hakkı (DSGVO par. 18)
Kişisel bilgilerinizin işleme alınmasını aşağıdaki durumlarda sınırlandırma hakkına sahipsiniz:

Talebiniz üzerine işleme alınması sınırlandırılan kişisel bilgileriniz - kaydetme hakkı saklı tutularak - sadece (i) onayınız ile, (ii) yasal taleplerin geçerli kılınması, uygulanması veya savunma amaçlı, (iii) diğer gerçek ve tüzel kişilerin haklarının korunması amaçlı veya (iv) önemli kamusal bir ilgi alanı nedeniyle işleme alınabilir. Bir işleme alma sınırlaması kaldırıldığında bu konuda önceden bilgilendirileceksiniz.

5. Veri aktarma hakkı (DSGVO par. 20)
Sizinle ilgili bilgilerin geçerli bir elektronik, makinede okunabilir veri formatında yayınlanmasını talep etme hakkına - izleyen düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla - sahipsiniz. Veri aktarma hakkı, verileri sorumlu başka bir kişiye aktarma hakkını içerir; talep üzerine - teknik olarak mümkün olduğu ölçüde - verileri doğrudan sizin tarafınızdan adlandırılan veya adlandırılacak kişiye aktarırız. Verileri aktarma hakkı yalnızca sizin tarafınızdan sağlanan veriler için geçerlidir ve işlemlerin otomatik prosedürler kullanılarak sözleşmenin uygulanması veya onay temelinde gerçekleştirilmesini gerektirir. DSGVO par. 20 uyarınca veri aktarım hakkı DSGVO par. 17 uyarınca veri silme hakkını etkilemez. Veri aktarımı etkilenebilecek diğer kişilerin hak ve özgürlükleri saklı tutularak gerçekleşir.

6. İtiraz hakkı (DSGVO par. 21)
Kişisel bilgilerin kamu yararı görevlerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmesi durumunda (DSGVO Madde 6, par.1 lit.e) veya meşru çıkarların korunması için (DSGVO Madde 6 Par.1 lit.f), sizinle ilgili kişisel verilerin işleme alınmasına her zaman ileriye yönelik itiraz edebilirsiniz. Aşağıdaki durumlar hariç olmak üzere itiraz durumunda sizinle ilgili bilgilerin her türlü işleme alınmasını hemen durdurmakla yükümlüyüz;

Verilerinizin, doğrudan pazarlama amacıyla herhangi bir zamanda, geleceği etkileyecek şekilde kullanılmasına itiraz edebilirsiniz. Bu, doğrudan tanıtımla ilişkili olduğu sürece profilleme için de geçerlidir. İtiraz durumunda sizinle ilgili bilgilerin doğrudan tanıtım amaçlı işleme alınmasını hemen durdurmakla yükümlüyüz.

7. Otomatik kararların / Profillemenin yasaklanması (DSGVO par. 22)
Sizin için hukuki sonuçları olan ya da sizi önemli ölçüde etkileyen kararlar, -profil oluşturma dahil olmak üzere- kişisel verilerin otomatik olarak işlenmesini temel almamalıdır. Sizinle bir sözleşmenin sonuçlanması veya yerine getirilmesi için

Belirli kişisel veri kategorilerinin otomatik olarak işlenmesine dayanan kararlar DSGVO par. 22, bent 4 iVm par. 9 bent 2 lit.a veya lit.g uygulanmadığı sürece ve hak ve özgürlüklerin ve şahsınıza ait meşru çıkarlarının korunması için yeterli önlemlerin alınmış olduğu durumlar haricinde prensipte kabul edilemez.

8. Hakların korunması olanakları / Denetim görevlisinde şikayet hakkı
Şikayet durumu söz konusu olduğunda Birliğin veya üye devletlerin yetkili denetim görevlilerine başvurabilirsiniz. Şirketimizden Madde II altında belirtilen denetim görevlisi sorumludur.