DKV Euro Service – Sorumluluk

DKV Euro Service – Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Daimi olarak geleceğe

Ekonomik, ekolojik ve sosyal sorumluluk şirket olarak kuruluş faaliyetimizin esaslarını oluşturmaktadır. Bu nedenle iyi bir örnek oluşturmayı amaçlıyor ve müşterilerimize verdiğimiz hizmetlerin ekolojik, ekonomik ve sosyal devamlılığı esas almasını sağlıyoruz. Ayrıca tedarikçilerimizden bu çabamıza iştirak etmelerini ve kendi faaliyet alanlarını olumlu şekilde etkilemelerini bekliyoruz.

Verantwortung

DKV’nin faaliyet alanları ve hedefleri

Daimi şirket yönetimimizle ilgili olarak kendimiz için toplam dört faaliyet alanı tanımladık. Pazar, çevre, çalışanlar ve toplum.
Bu faaliyet alanları somut hedeflerle bağlıdır. Bunun için 2020’ye kadar planlanmış olan ve her yıl kontrol ettiğimiz kilometre taşları döşedik.

Pazar

Hedef: Tavsiye endeksimizi %63,1’den (2016) 2020’de %70’e çıkaracağız.

dasda

Çevre

Hedef: 2020’ye kadar CO₂ emisyonlarımızı %10 azaltacağız. (referans yılı 2015).

DKV CSR

Çalışanlar

Hedef: 100 üst düzey işveren arasında 2020’ye kadar “Great place to work®” olmak istiyoruz.

Mitarbeiter

Toplum

Hedef: Kar amaçlı olmayan organizasyonları destekliyoruz ve çalışanlarımızın sosyal alanda görev almasını teşvik ediyoruz.

Mitarbeiter

DKV temel konuları

Güzel işler yapıldı, daha yapılacak çok iş var. DKV’nin devamlılık stratejisi kapsamında uygulamaya koyduğu bazı önlemleri aşağıda bulabilirsiniz. Tüm devamlılık önlemlerine ait kapsamlı raporu güncel CSR raporunda bulabilirsiniz.

DKV CARD CLIMATE

DKV CARD CLIMATE

2017’te DKV müşterileri DKV CARD CLIMATE yardımıyla yaklaşık 24.482 ton CO₂ atığını önledi. Bu özverinin dışarıya da yansıtılması için DKV Euro Service ve kar amacı gütmeyen kuruluş myclimate vakfı bir sertifika sunmaktadır. Bu sertifika CO₂ emisyonlarının komple kompanse edildiğini belgeler, zira satın alınan her litre başına sertifikalı iklim koruma projeleri için ek bir katkı payı yatırılır.

Daha fazla bilgi
DKV CARD +CHARGE

Hibrit kart DKV CARD +CHARGE

Otomotiv ve nakliye sektöründe alternatif teşvikler hız kazanıyor. Bu elektrikli araçlar ve Plug-in-hibrit araçlar için de geçerli. DKV CARD +CHARGE ile DKV ekstra bir artı nokta sunuyor: Elektrik şarj etme! halka açık alanlarda çok sayıda şarj noktalarında araçlar sorunsuz bir şekilde elektrikle şarj edilebilir.

EPA

Eco Performance Ödülü

Eco Performance Ödülü, 2007 yılından beri Avrupa’da ticari ürün nakliyesinde yenilikçi ve uygulamayla tecrübe edilmiş sürdürülebilirlik taslakları alanındaki en önemli ödüllerden biridir. Bu ödül yılda bir defa ticari mal ve şirket taşımacılığı alanında sürdürülebilirlik bilinciyle faaliyet gösteren şirketlere verilmektedir.

Eco Performance Award ödülünün web sayfasına git

DKV EURO SERVICE

Çevreci DKV şirket merkezi

Ratingen’deki ana merkezimiz devamlılık hususunda bulunduğu bölgeyle sınırlı kalmayan örnek bina olarak görülmektedir. Jeotermal enerjiden yararlanarak, ısının önemli bir bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarıyla karşılıyoruz. 2013’ten beri Ratingen’deki ana merkezimizde tüm CO₂ emisyonlarını dengeliyoruz.

Daha fazla bilgi CSR raporundadır

DocStop

Europäer e.V. için DocStop

Yetersiz park imkânları, elverişsiz saatler ve organizasyonel problemler profesyonel ağır taşıt sürücülerinin yolculuk esnasında doktora gitmelerini oldukça zorlaştırmaktadır. Bu sebeple DKV uzun yıllardır “DocStop for Europeans” inisiyatifini desteklemektedir. Onun sayesinde Avrupa çapında gönüllü hekimler (XLSX) , klinik ve hastanelerde otobüs ve kamyon sürücülerinin programlarına uyarak sağlık hizmeti sunmaktadır.

DocStop web sayfasına git

DKV Karriere

Eğitim

Her yıl gençlere DKV MOBILITY SERVICES Group’ta genellikle ikili eğitim (çalışma ve öğrenme) şeklinde bir eğitim sunuyoruz. Programımızda çeşitli önemli çalışma alanlarını öğreniyorlar. Eğitimden sonra görev üstlenmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Entegrasyon, başarı azmi, iş birliği ve sorumluluk değerlerimiz burada da dayanışma ve üretkenlik esaslı iş birliğinin sorumluluğunu teşkil etmektedir.

DKV Fischer Stiftung

Fischer Vakfı

Fischer Vakfı Şubat 2010’da kuruldu ve DKV MOBILITY SERVICES Group’a ait sosyal alanda görev alan çalışanlara destek olmaktadır. Fischer Vakfı üzerinden çocuk kreşleri, ilkokullar, sosyal kurumlar ve spor kulüpleri şimdiye kadar 100.000 Euro’nun üzerinde yardım parası aldı.

DKV’nin CSR raporu

DKV’nin paydaşları için şeffaflık sağlar ve daimi başarılarımızın ölçülebilirliği ve kayıt altına alınması için esas teşkil eder. Kısa ifadeyle: CSR raporumuz, DKV’nin CSR kriterlerinin sürekli geliştirilmesi için bir esas teşkil eder.

CSR raporu 2017
DKV Environmental policy

CSR-Bericht DKV