TBD SEO

DKV Euro Service: News und Presse

10.11.2016 Geri Basın bildirisi

T-Systems, Daimler ve DKV Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti için iş ortaklığı kararı aldı

Bütün Avrupa’da, Avrupa Elektronik Geçiş Hizmeti (EETS)'nin geliştirilmesi ve sunulması amacıyla T-Systems International GmbH, Daimler AG ve DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG birlikte çalışma kararı almıştır.

Öngörülen işbirliği bir iş ortaklığıdır. İş ortaklığının amacı, EETS hizmetini pazarlayacak ve geçiş ücretlerinin son kullanıcıdan alınması işini yürütecek satış ortaklarıyla anlaşma yapmaktır. Kurulmak istenen işbirliği için rekabet kurulu onayı beklenmektedir.

Planlanan hizmetin teknik esası, Avrupa’daki tüm geçiş ücretlerinin tek bir cihaz kullanılarak faturalanmasına izin verecek şekilde tasarlanmış, ulus aşırı kullanıma açık, araca monteli bir ünite şeklindedir.

Hizmetin 2018’de ilk olarak aşağıdaki ülkelerde pazara sunulması planlanmıştır:

• Belçika

• Almanya

• Fransa

• Avusturya

• Polonya

Bir sonraki aşamada hizmetin, eğer mümkün olursa, lansman sırasında veya hemen sonra aşağıdaki ülkelerdeki firmalara da sunulması planlanmıştır:

• İtalya

• Portekiz

• İspanya

• Macaristan

Verilecek hizmetin araca monteli tek bir cihaz ile mevcut ve gelecekteki tüm paralı yolları, ilgili tünel ve köprüleri kapsaması planlanmıştır.