Stopka redakcyjna

Stopka redakcyjna DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG

Centrala w Niemczech

DKV EURO SERVICE GmbH + Co. KG
Balcke-Dürr-Allee
D-40882 Ratingen

E-Mail: info@dkv-euroservice.com
Tel: +49 2102 5518-0
Fax: +49 2102 5518-192

Sąd rejestrowy Düsseldorf HRA 4053

Reprezentowana przez:
Dr. Werner Grünewald,
Dr. Alexander Hufnagl

DKV USt. ID-Nr. DE 119 375 450

Uwaga: Dokładamy starań, aby wszystkie informacje zawarte na naszej stronie internetowej były zgodne ze stanem faktycznych. Nie ponosimy jednak odpowiedzialności za zawartość zewnętrznych linków. Za znajdujące się w nich informacje odpowiadają właściciele odnośnych stron www.

Kontakt w Polsce

DKV EURO SERVICE POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 68
02-014 Warszawa

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie,
XII Wydział Gospodarczy
KRS: 0000174984
NIP 526-24-73-400
Kapitał zakładowy: 200 000 PLN

Content Manager: Britta Beumers