Citronex, Auto‐Truck i Eko‐Tank w sieci DKV

Rozszerzyliśmy sieć tanich stacji DKV Bottom-Up o nowe punkty zlokalizowane przy zachodniej granicy kraju: Citronex, Auto-Truck, Eko-Tank, EuroOil oraz Lomax. Paliwa dostępne są tu cenie 20-40 groszy niższej niż wskazana na dystrybutorze.

Więcej

Ptolemus

Ponad 200 tanich stacji w polskiej sieci DKV

Rozwój sieci stacji z hurtowymi cenami ON. Stawki za paliwo średnio 20-40 gr niższe niż te na pylonie. Już ponad 200 punktów, w tym: Moya, Pieprzyk, Lotos, Uniwar czy Citronex.
Stawki dla klienta są liczone bezpośrednio na bazie hurtowejceny SPOT. Są więc niezależne od chwilowej polityki cenowej na danej stacji, a dodatkowo uwzględniają rabat wynegocjowany dla swoich klientów przez DKV.

To sprawia, że normalną sytuacją jest tankowanie ON w cenie nawet do 40 groszy niższej niż ta na dystrybutorze oraz na okolicznych stacjach.
Z oferty korzystać mogą wszyscy klienci DKV, niezależnie od swoich planów rabatowych. Ceny na tych stacjach ustalane są każdego dnia, można je przeglądać na bieżąco po zalogowaniu do profilu klienta DKV.
W skład sieci wchodzą*: 93 stacje Moya, 75 stacji Pieprzyk, 25 stacji Lotos, 4 stacje Uniwar, 2 stacje Citronex oraz po jednej stacji: Eko-Tank, Lomax, Areca, EuroOil, Bobryk, Agromex i Nevada Center.
*Stan na dzień 10.04.2019. Sieć stacji z hurtowymi cenami ON stale się rozszerza.

Zobacz lokalizacje stacji

Bottom up prices
18.03.2019 Informacja prasowa

DKV MARKĄ STULECIA

Marka DKV została ogłoszona we Frankfurcie jedną z marek stulecia. Ulrich Wolter, dyrektor ds. marketingu DKV, wyjaśnia, dlaczego silna marka jest tak ważna.

Czytaj więcej

15.03.2019 Informacja prasowa

Urządzenie DKV BOX EUROPE dopuszczone w Niemczech

Box od DKV dla EETS działa już w Belgii. W Austrii trwają testy produkcyjne.

Czytaj więcej

03.05.2018 Informacja prasowa

Rozszerzony obowiązek ponoszenia opłat drogowych w Niemczech: DKV zaleca użycie urządzeń pokładowych do opłat drogowych Toll Collect Box.

Inne urządzenia pokładowe przeznaczone do ruchu międzynarodowego nie będą gotowe do poboru opłat drogowych w Niemczech w dniu 1.07.2018

Czytaj więcej