E-Mail Abonnement eREPORTING

E-Mail Abonnement eREPORTING

Przesyłaj transakcje na e-mail

Możesz regularnie otrzymywać dane o transakcjach z faktur pocztą elektroniczną. Wystarczy, że dokonasz zamówienia. Poniżej znajdziesz instrukcję, jak to zrobić.

A tak to przebiega:

Wyślij nam po prostu wiadomość na adres:
transaktionen_abonnieren@dkv-euroservice.com
Podaj w niej następujące dane:

Aby móc samodzielnie dalej przetwarzać dane z systemu (analizy / księgowość itp.), zażądaj w każdym przypadku „opisu rekordu danych w celu ich wymiany". Więcej informacji otrzymasz w Twoim przedstawicielstwie DKV .

eREPORTING