Zamawianie dodatkowych DKV CARD

Zamawianie dodatkowych DKV CARD

Można wybrać jedną z dwóch opcji


Opcja pierwsza: Zarejestrowani klienci DKV mogą samodzielnie zamówić dodatkowe karty paliwowe i usługowe w bezpłatnym portalu DKV COCKPIT.


Opcja druga: DKV CARD można zamówić za pośrednictwem formularza.
Postępuj według poniższych instrukcji:

  1. Wypełnij edytowalny formularz dodatkowego zamówienia karty w formacie PDF.
  2. Wydrukuj wypełniony wniosek i podpisz go.
  3. Prosimy o wysłanie zamówienia bezpośrednio do Państwa opiekuna w DKV. Jeśli nie posiadacie Państwo danych kontaktowych, prosimy o znalezienie tej informacji we właściwym dla Państwa przedstawicielstwie DKV.

Również w przypadku dodatkowych zamówień obowiązują Ogólne Warunki Handlowe.

Do pobrania

Formularz dodatkowego zamówienia DKV CARD (PDF)
Formularz dodatkowego zamówienia DKV CARD CLIMATE (PDF)

Protokół przekazania DKV CARD (do użytku wewnętrznego) (PDF)

DKV CARD nachbestellen