Opłaty drogowe w Austrii – rejestracja

Opłaty drogowe w Austrii – rejestracja

Nowi klienci

Podczas dokonywania rejestracji po raz pierwszy należy wypełnić i przesłać faksem pod wskazany numer następujący formularz:

Karta serwisowa Go Maut Austria (PDF)

Formularz wniosku ASFINAG o potwierdzenie klasy emisji spalin EURO
Wskazówka: Niniejszy formularz należy wypełnić, jeśli za sprawy związane z emisją spalin pojazdu odpowiedzialna jest inna lub specjalnie wyznaczona osoba.

Zmieniając operatora, należy dodatkowo wypełnić formularz Zmiana środka płatniczego (PDF)

Registierung Maut Österreich

Dotychczasowi klienci DKV

Karta serwisowa Go Maut Austria (PDF)
Formularz wniosku ASFINAG o potwierdzenie klasy emisji spalin EURO
Wskazówka: Niniejszy formularz należy wypełnić, jeśli za sprawy związane z emisją spalin pojazdu odpowiedzialna jest inna lub specjalnie wyznaczona osoba.
Formularz wniosku o zaświadczenie klasy emisji spalin wg normy EURO (PDF)
oraz w razie potrzeby
Załącznik do formularza wniosku (PDF) (dotyczy wielu pojazdów)

Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej operatora ASFINAG.

Utrata lub zablokowanie urządzenia GO-Box

W przypadku utraty lub zablokowania urządzenia GO-Box wypełniony formularz należy przesłać faksem pod wskazany numer:
Karta serwisowa Go Maut Austria (PDF)


Klienci DKV korzystający z usługi TOLL2GO mogą używać urządzenia pokładowego Toll Collect również do rozliczania przejazdów płatnymi odcinkami dróg na terenie Austrii.

Zalety TOLL2GO