Opłaty drogowe w Czechach

To należy wiedzieć o opłatach drogowych w Czechach

Czeski system opłat drogowych MYTO CZ obowiązuje pojazdy i autobusy o dopuszczalnej masie całkowitej > 3,5 t. W systemie tym opłaty uzależnione są od ilości faktycznie przejechanych kilometrów i naliczane są w pełni elektronicznie za pomocą urządzenia pokładowego Premid-Box (On-Board-Unit/OBU) Opłaty te można rozliczać bezpośrednio poprzez DKV, na zasadach pre-paid lub post-paid.

Nowy system poboru opłat w Czechach od grudnia 2019 r.

Urządzenie Premid-Box udostępniane jest bezpłatnie po opłaceniu kaucji u operatora systemu w Czechach – w przeliczeniu wynosi ona 54 euro za każde urządzenie pokładowe.

Kaucja zostanie rozliczona na kolejnej fakturze DKV i podlega zwrotowi z chwilą zwrotu urządzenia pokładowego u operatora.

Pozostałe informacje na temat zwrotu urządzenia pokładowego

Wysokość opłaty drogowej w Czechach to aktualnie około 14 centów/km, w zależności od klasy emisji spalin pojazdu i liczby osi. Wysokość opłat zależy także od normy EURO oraz kategorii, do której zaliczono pojazd ze względu na liczbę osi.

Taryfy za odcinki płatne (PDF)

Podział ze względu na masę pojazdu:

Sposoby rozliczenia

Płatności pre-paid

Opłaty pobierane są elektronicznie poprzez urządzenia Premid-Box, podczas przejeżdżania obok stacji poboru opłat. Należy pamiętać, aby zapewnić na każdym urządzeniu odpowiednią ilość środków, które muszą być wcześniej załadowane w jednym z Premid-Box-Vertriebsstellen.

Płatności post-paid

W ramach elektronicznego systemu naliczania opłat rejestrowana jest liczba faktycznie przejechanych kilometrów. Opłaty drogowe naliczane są następnie w wygodny i prosty sposób poprzez urządzenie Premid-Box – bez konieczności ciągłego uzupełniania konta. Sposób ten jest szczególnie polecany wszystkim tym, którzy często podróżują przez terytorium Czech.

Opłaty drogowe w Czechach – rejestracja
Registrierung Maut Tschechien

Zalety rozliczeń z DKV


Już teraz klienci DKV mogą korzystać z narzędzia DKV TOLL MANAGER w DKV COCKPIT, bezpiecznej strefie klienta w witrynie internetowej DKV, aby zamawiać produkty związane z obsługą opłat drogowych. Informacje dotyczące uzyskania dostępu do serwisu DKV COCKPIT znajdują się na stronie „Konto klienta ”.