Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych Liber-t we Francji

Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych Liber-t we Francji

Opłaty drogowe są rejestrowane w pełni automatycznie za pomocą urządzenia mocowanego do przedniej szyby.

System ten funkcjonuje podobnie do francuskiego systemu poboru opłat drogowych TIS PL i bazuje na technologii mikrofalowej (DSRC).

Urządzenie Liber-t BOX umożliwia korzystanie ze wszystkich zalet elektronicznego systemu poboru opłat drogowych oraz szybkie podróżowanie bez biletów i oczekiwania przy bramkach na francuskich autostradach (wyjątek: tunele Fréjus oraz Montblanc).

Zamów Liber-t BOX

Zamów DKV CARD

Liber-T

Kategorie pojazdów

Urządzenie Liber-t BOX może być stosowane wyłącznie w pojazdach o DMC mniejszej lub równej 3,5 t. Dotyczy to następujących pojazdów:

Kategorie pojazdów

Dalsze informacje o systemie Liber-t można znaleźć w poradach dotyczących korzystania z systemu Liber-t .

Odcinki płatne rozliczane za pomocą urządzenia Liber-t BOX

Maksymalną wygodę zapewnia możliwość wykorzystywania urządzeń Liber-t BOX w rozbudowanej sieci drogowej obejmującej:

Bon voyage

Korzyści dla Klientów DKV

Już teraz klienci DKV mogą korzystać z narzędzia DKV TOLL MANAGER w DKV COCKPIT, bezpiecznej strefie klienta w witrynie internetowej DKV, aby zamawiać produkty związane z obsługą opłat drogowych. Informacje dotyczące uzyskania dostępu do serwisu DKV COCKPIT znajdują się na stronie „Konto klient a”.