Opłaty drogowe w Rosji

Co należy wiedzieć o systemie opłat drogowych w Rosji

Na całym obszarze (PDF) Federacji Rosyjskiej obowiązuje system opłat drogowych Platon dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 12 t.Opłaty będą obowiązywać na ok. 50 774 km dróg federalnych.

Maut Russland

Rejestracja w systemie Platon

Zasadniczo istnieje obowiązek pełnej rejestracji w systemie. Rejestracji będzie można dokonać na miejscu w jednym z biur Platon Service Offices lub poprzez stronę internetową systemu Platon. W celu dokonania rejestracji online niezbędne jest założenie konta w portalu klienta. Należy przedłożyć następujące dokumenty:

A. W przypadku przedsiębiorców zagranicznych:

zaświadczenie o nadanym numerze identyfikacji podatkowej / nr id. VAT.

B. W przypadku przedsiębiorców rosyjskich:

Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język rosyjski i poświadczone notarialnie. Wymagane dokumenty kierowca powinien mieć zawsze przy sobie.

Sposoby rozliczania opłat drogowych w Rosji

1. Bilet
Opłata drogowa za korzystanie z federalnych autostrad uiszczana jest z góry poprzez zakup biletu. Bilet można nabyć przy użyciu DKV CARD w następujących punktach:

Zamów DKV CARD

2. Urządzenie pokładowe

Opłaty drogowe rozliczane są za pomocą urządzenia pokładowego stosownie do przejechanych kilometrów. Aby móc używać urządzenia pokładowego, wymagana jest wcześniejsza rejestracja w systemie operatora.

Pytania dotyczące opłat drogowych dla samochodów ciężarowych w Rosji prosimy kierować do właściwych oddziałów DKV . Możemy również do Ciebie oddzwonić, nie narażając Cię na koszty:

Skontaktuj się z nami