Opłaty drogowe w Wielkiej Brytanii

To należy wiedzieć o opłatach drogowych w Wielkiej Brytanii

Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje oparty na winietach czasowych system opłat drogowych o nazwie HGV* Road User Levy. Opłaty pobierane są w formie podatku za przejazd wszystkimi drogami publicznymi. Objęte są nim wszystkie zagraniczne samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 t. Podatkiem nie są objęte autobusy.

Wysokość opłaty jest uzależniona od:

Podatek należy opłacić PRZED wjazdem na terytorium Wielkiej Brytanii. Dodatkowo opłatę drogową za wjazd na autostradę M6 (PDF) można łatwo rozliczyć, korzystając z DKV CARD.

* Heavy goods vehicles = transport samochodami ciężarowymi

** Cztery podkategorie: samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepą powyżej 4000 kg, ciągniki z dwiema osiami, ciągniki z trzema (lub więcej) osiami

Zalety

Registrierung

Rejestracja

Niezbędne jest dokonanie rejestracji online na stronie operatora pobierającego opłaty.

Tabele z kategoriami i stawkami opłat od samochodów ciężarowych (PDF)
Wykaz punktów POS (Point of Sale) (PDF)

Więcej informacji znaleźć można w dokumencie z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi podatku od samochodów ciężarowych (PDF).

Sposoby rozliczania

Używając karty DKV CARD można zakupić winiety: dzienne, tygodniowe, miesięczne oraz roczne.

Złóż wniosek o wydanie DKV CARD

Podatek uiszczany za ustalony okres można opłacić na jeden z trzech sposobów: