Opłaty drogowe w Wielkiej Brytanii

To należy wiedzieć o opłatach drogowych w Wielkiej Brytanii

Na terenie Wielkiej Brytanii istnieje oparty na winietach czasowych system opłat drogowych o nazwie HGV* Road User Levy. Opłaty pobierane są w formie podatku za przejazd wszystkimi drogami publicznymi. Objęte są nim wszystkie zagraniczne samochody ciężarowe o masie całkowitej powyżej 12 t. Podatkiem nie są objęte autobusy.

Wysokość opłaty jest uzależniona od:

Przypominamy, że w związku z Covid-19 opłata dla pojazdów ciężarowych o dużej ładowności (pojazd ciężarowy > 12 t dopuszczalnej masy całkowitej) zostaje wstrzymana na okres od 1 sierpnia do 31 lipca 2021, tj. na okres 12 miesięcy.

Podatek należy opłacić PRZED wjazdem na terytorium Wielkiej Brytanii. Dodatkowo opłatę drogową za wjazd na autostradę M6 (PDF) można łatwo rozliczyć, korzystając z DKV CARD.

* Heavy goods vehicles = transport samochodami ciężarowymi

** Cztery podkategorie: samochody ciężarowe, samochody ciężarowe z przyczepą powyżej 4000 kg, ciągniki z dwiema osiami, ciągniki z trzema (lub więcej) osiami

Zalety

Registrierung

Rejestracja

Niezbędne jest dokonanie rejestracji online na stronie operatora pobierającego opłaty.

Tabele z kategoriami i stawkami opłat od samochodów ciężarowych (PDF)
Wykaz punktów POS (Point of Sale) (PDF)

Więcej informacji znaleźć można w dokumencie z najczęściej zadawanymi pytaniami (FAQ) dotyczącymi podatku od samochodów ciężarowych (PDF).

Sposoby rozliczania

Używając karty DKV CARD można zakupić winiety: dzienne, tygodniowe, miesięczne oraz roczne.

Złóż wniosek o wydanie DKV CARD

Podatek uiszczany za ustalony okres można opłacić na jeden z trzech sposobów: