Регистрация пътна такса Германия

Регистрация пътна такса Германия

Тук можете лесно и бързо да се регистрирате за магистрална такса в Германия

Вие сте клиент на DKV и нямате още регистрация в TOLL COLLECT?

За регистриране в Toll Collect моля, попълнете два пъти следните формуляри от уеб сайта на Toll Collect „Регистриране на потребител“ и „Начин на плащане с карта за зареждане на гориво“ както и формуляра „Регистриране на автомобил“. Подпишете всички формуляри правно обвързващо и изпратете един комплект на DKV. Един екземпляр е предвиден за Вашата документация.

Регистриране на потребител (PDF)
Начин на плащане с карта за зареждане на гориво (PDF)
Всички формуляри Toll Collect

Моля, изпратете подписаните екземпляри по пощата, по имейл или факс до:

Oilcard EOOD
Str. Kavala 8
1233 Sofia

Имейл: oilcard@yahoo.com
или по факс на +359 28313-128.

При въпроси се обърнете към Вашия личен DKV партньор или на +359 283 20-139.

TranscardCard - BG EOOD
Str. Tchepino 1-7
1680 Sofia

Имейл: office@transcardbg.com
или по факс на + 359 244 23-236; +359 888 909-321.

При въпроси се обърнете към Вашия личен DKV партньор или на + 359 244 33-227.

Условията на DKV за пътните такси, които са валидни за заплащането на магистрална такса, се съдържат в Общите търговски условия. Ако не разполагате с актуалните Общи търговски условия, можете да ги изискате от Вашия DKV партньор.

След приключване на регистрацията, може да се договори ден и час за монтаж на регистриращото устройство Toll Collect в оторизираните сервизи.

Вие сте клиент на DKV и желаете да регистрирате допълнително автомобили?

За да регистрирате наново превозни средства, моля използвайте " онлайн регистрация на превозното средство" на интернет страницата на Toll Collect или формуляра "регистрация на превозното средство", която е на разположение директно от Toll Collect при поискване.

Формулярът „Регистриране на автомобил“ е наличен на немски език. Има достъпни и упътвания за попълване на избрания от Вас език.

Моля, изпратете формуляра с правно валиден подпис и печат на фирмата директно на Toll Collect. Това може да се направи в рамките на онлайн инструментите за регистриране наToll Collect. Или изпратете документите по пощата на:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

или по факс на номер +49 180 1 222628 (в Германия: цена за стационарна мрежа 3,9 ct/min; цена за мобилна мрежа максимално 42 ct/min).

При въпроси се обърнете към Вашия личен DKV партньор или на +359 283 20-139; +359 244 33-227.

Вие вече ползвате магистралната такса в Германия и желаете за в бъдеще да я заплащате чрез DKV с всичките предимства?

Вие вече сте регистрирани и искате да преминете към DKV Euro Service като издател на фактурите за магистрална такса в Германия, тогава моля, попълнете следния формуляр онлайн:
Начин на плащане с карта за зареждане на гориво (PDF)

Моля, отпечатайте попълнения формуляр „Начин на плащане с карта за зареждане на гориво“ два пъти и изпратете единият с правно обвързващ подпис на DKV. Другият формуляр е предвиден за Вашата документация.

Моля, изпратете подписаните екземпляри по пощата, по имейл или факс до:

Oilcard EOOD
Str. Kavala 8
1233 Sofia

Имейл: oilcard@yahoo.com

или по факс на + 359 28313-128.

При въпроси се обърнете към Вашия личен DKV партньор или на +359 283 20-139.

TranscardCard - BG EOOD
Str. Tchepino 1-7
1680 Sofia

Имейл: office@transcardbg.com
или по факс на + 359 (0)244 23 236; +359 (0)888 909 321.

При въпроси се обърнете към Вашия личен DKV партньор или на +359 (0)244 33 227.

За да регистрирате наново превозни средства, моля използвайте " онлайн регистрация на превозното средство" на интернет страницата на Toll Collect или формуляра "регистрация на превозното средство", която е на разположение директно от Toll Collect при поискване.

Моля, изпратете формуляра с правно валиден подпис и печат на фирмата директно на Toll Collect. Това може да се направи в рамките на онлайн инструментите за регистриране на Toll Collect. Или изпратете документите по пощата до:

Toll Collect GmbH
Customer Service
Postfach 11 03 29
10833 Berlin
DEUTSCHLAND

или по факс на номер +49 180 1 222628 (в Германия: цена за стационарна мрежа 3,9 ct/min; цена за мобилна мрежа максимално 42 ct/min).

Важно: Вече регистрирани автомобили в Toll Collect не трябва да се регистрират отново!

Вие желаете за в бъдеще да заплащате магистралната такса в Германия чрез DKV с всички предимства и още не сте клиент на DKV?

Станете клиент на DKV сега и ползвайте всички предимства.

Станете клиент на DKV сега

С TOLL2GO клиентите на DKV могат да използват Toll Collect OBU допълнително за австрийските пътища, за които се плаща пътна такса.

Предимства на TOLL2GO