GoMa 6.3 – aktualizace softwaru DKV BOX EUROPE
Pokyny pro manažera vozového parku

Upozornění: V průběhu instalace nesmí řidič projíždět žádnou dotčenou mýtnou doménou.

Výhody:

 • Různá zlepšení a stabilizace systému a výkonu palubní jednotky (OBU)
 • Změna nápravy v jedné službě je platná pro všechny služby
 • Přehlednější nabídka na displeji a integrace emisní třídy EURO
 • Žluté LED světlo upozorňující na novou zprávu

Doba trvání:

 • Stahování softwarového balíčku do zařízení bude s dobrým GPS signálem trvat přibližně 60 až 90 minut.
 • Dojde-li během stahování k přerušení (2G) komunikace nebo jestliže vůz projíždí tunelem, palubní jednotka znovu naváže spojení a bude ve stahování pokračovat. Stahování ovšem bude trvat o něco déle, avšak palubní jednotka zůstane plně funkční.
 • Instalace softwaru bude trvat přibližně 5 až 10 minut a proběhne v době, kdy se zařízení nachází v režimu spánku.
What is new on the display screen?

Nově zavedené žluté LED světlo se zobrazí, když:

 • palubní jednotka dosud není personalizovaná,
 • služba mýtného pro danou lokalitu (ve které se vozidlo aktuálně nachází) (dosud) není objednaná/aktivní,
 • v této oblasti (např. Nizozemsko) není žádný elektronický mýtný systém,
 • mýtná služba není pro tuto palubní jednotku k dispozici.
 • čeká se na GPS signál

Přehled LED signálů

Klikněte na příslušné číslo.

Invoice alt
Příklady obrazovky palubní jednotky v různých zemích

Palubní jednotka obdrží softwarové aktualizace bezdrátově s použitím funkce Over the Air (OTA), kterou aktivuje DKV.

Palubní jednotka si automaticky stahuje aktualizaci na pozadí a uloží ji v palubní jednotce, když je palubní jednotka zapnutá. Na konci stahování je palubní jednotka připravena instalaci nové verze softwaru dokončit. To, jak dlouho stahování aktualizace s použitím funkce OTA trvá, závisí na následujících parametrech:

 • Druh instalace (fixní nebo flexibilní). Důrazně se doporučuje fixní instalace.
 • Poloha vozidla: mýtná doména, ve které se vozidlo během aktualizace s použitím funkce OTA nacház
 • Síla signálů GPS a mobilní sítě
 • Používání (krátká nebo dlouhá jízda)

1. Jestliže je palubní jednotka zapojena do elektrické zásuvky (a neběží na baterii) a vozidlo se nachází v místě s dobrým příjmem signálu GPS a mobilní sítě, stahování aktualizace bude trvat 60 až 90 minut.

2. Po skončení stahování je pro dokončení instalace nového softwaru potřeba palubní jednotku restartovat.

3. Je-li vozidlo zaparkováno, palubní jednotka po 30 minutách obvykle přepne do „režimu spánku“. Čeká-li na instalaci aktualizace, pak je palubní jednotka namísto přepnutí do režimu spánku automaticky restartována.

4. Tento restart dokončí instalaci nové verze softwaru a trvá obvykle 5 až 10 minut. Během instalace by se vozidlo nemělo pohybovat v síti zpoplatněných silnic (LED dioda nesvítí zeleně).

5. Po dokončení instalace se zobrazí běžná startovací obrazovka (popř. zpráva „žádný signál GPS“, pokud není k dispozici GPS signál).

6. Při každé neúspěšné instalaci se řidiči musí vrátit zpět k vnitrostátnímu řešení mýtného a kontaktovat DKV s přesným popisem a snímkem displeje palubní jednotky.

(Upozornění) Řidič nese odpovědnost a musí se ujistit, že při jízdě v předplacené síti s výběrem mýtného svítí LED dioda palubní jednotky zeleně.

Invoice alt
paramters obu
×

DKV BOX EUROPE – aktualizace softwaru
pro řidiče

Jste řidič a chcete aktualizovat svoji palubní jednotku?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox