GoMa 6.3 Ažuriranje softvera za DKV BOX EUROPE
Upute za voditelje voznog parka

Pažnja: Tijekom postupka instalacije vozač ne smije voziti kroz cestarinsko područje u kojoj je aktivan ovaj sustav.

Prednosti:

 • Različita poboljšanja i stabilizacija sustava i rada uređaja OBU
 • Promjena osovina u jednoj usluzi vrijedi za sve usluge
 • Jasniji zaslon s prikazima i integracija EURO klase emisije
 • Žuto LED svjetlo s novom porukom

Trajanje:

 • Preuzimanje softverskog paketa traje oko 60 do 90 minuta na uređaju s dobrim signalom GPS-a.
 • Ako se (2G) komunikacija prekine tijekom preuzimanja ili ako vozilo vozi kroz tunel, uređaj OBU ponovno će uspostaviti vezu i nastaviti s preuzimanjem. Preuzimanje može trajati malo duže, ali će OBU u potpunosti raditi.
 • Instalacija softvera traje oko 5 do 10 minuta dok je uređaj u načinu rada spavanja.
Što je novo na zaslonu?

Novo žuto LED svjetlo prikazuje se kada:

 • OBU još nije personaliziran,
 • Usluga cestarine za lokaciju/državu (na kojoj se vozilo trenutačno nalazi) (još) nije registrirana/aktivna,
 • Na tom području nema elektroničnog sustava naplate cestarine (npr. Nizozemska),
 • Usluga cestarine nije dostupna za taj uređaj OBU.
 • Čekanje na signal GPS-a

Pregled LED signala
Kliknite na odgovarajući broj.

Invoice alt
Primjeri zaslona uređaja OBU za određene države

Uređaj OBU prima ažuriranja softvera usluge Over-The-Air (OTA) koja aktivira DKV.

Uređaj OBU automatski preuzima ažuriranje u pozadini i sprema ga ako je uključen. Na kraju preuzimanja, OBU je spreman za završetak instalacije nove inačice softvera. Vrijeme potrebno za preuzimanje ažuriranja usluge OTA ovisi o sljedećim parametrima:

 • Vrsta instalacije (fiksna ili fleksibilna) Svakako preporučujemo fiksnu instalaciju.
 • Lokacija vozila: cestarinsko područje u kojem se vozilo nalazi tijekom ažuriranja usluge OTA
 • Jačina signala GPS-a i mobilne mreže
 • Upotreba (kratka ili duga vožnja)

1. Ako je uređaj OBU priključen u utičnicu (a ne radi na bateriji), ako je vozilo na lokaciji s dobrim signalom GPS-a i mobilne mreže, preuzimanje ažuriranja trajat će od 60 do 90 minuta.

2. Po završetku preuzimanja, uređaj OBU mora se ponovno pokrenuti kako bi instalacija novog softvera završila.

3. Ako je vozilo parkirano, uređaj OBU trebao bi se prebaciti u način rada „spavanja” nakon 30 minuta. Ako se čeka na instalaciju ažuriranja, uređaj OBU će se automatski ponovno pokrenuti (restart) umjesto da se prebaci u način rada spavanja.

4. Ponovnim pokretanjem završava instalacija nove inačice softvera, a ono obično traje od 5 do 10 minuta. Tijekom instalacije vozilo ne bi trebalo voziti unutar cestarinske cestovne mreže (LED prsten nije zelen).

5. Po završetku instalacije prikazuje se standardni početni zaslon (ili ako nema signala GPS-a, prikazuje se poruka „nema signala GPS-a”).

6. Ako instalacija nije bila uspješna, vozači se moraju vratiti na nacionalni sustav naplate cestarine i stupiti u kontakt s tvrtkom DKV pri čemu trebaju imati precizan opis događaja i sliku koja se prikazuje na uređaju OBU

(Upozorenje) Vozačeva je odgovornost paziti da je LED svjetlo na uređaju OBU zeleno dok vozi unutar registrirane cestarinske mreže.

Invoice alt
paramters obu
×

Ažuriranje softvera za DKV BOX EUROPE
za vozača

Vozač ste i želite ažurirati uređaj OBU?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox