GoMa 6.2 naujinimas DKV BOX EUROPE
Instrukcija parko vadovui

Dėmesio! Kol diegiamas programinės įrangos atnaujinimas, vairuotojui draudžiama važiuoti mokamais keliais.

Pranašumai:

 • Įvairūs sistemos patobulinimai ir OBU veikimo stabilizavimas
 • Vienos paslaugos ašių nuostata galioja visoms paslaugoms
 • Aiškesnis ekrano meniu ir EURO emisijų klasės integracija
 • Geltona lemputė su nauju pranešimu

Trukmė:

 • Programinės įrangos paketas bus siunčiamas į prietaisą maždaug 60–90 min., esant geram GPS signalui.
 • Parsiuntimo metu nutraukus (2G) ryšį arba transporto priemonei važiuojant tuneliu, OBU vėliau atkurs ryšį ir parsiuntimas bus tęsiamas. OBU ir toliau veiks, tačiau parsiuntimas užtruks šiek tiek ilgiau.
 • Programinės įrangos diegimas užtruks maždaug 5–10 min. po to, kai įsijungs prietaiso miego režimas.
Ekrano rodmenų naujienos.

Naujoji geltona indikacinė lemputė dega, kai:

 • OBU nesuasmenintas;
 • vietovės (kurioje tuo metu yra transporto priemonė) kelių mokesčių paslauga dar neužregistruota / neaktyvi;
 • buvimo vietoje (pvz., Nyderlanduose) nėra elektroninės kelių mokesčių sistemos;
 • kelių mokesčių paslauga nepasiekiama šiame OBU.
 • Laukiama GPS signalo

Signalų apžvalga
Spustelėkite reikiamą numerį.

Invoice alt
Atskirų šalių OBU ekrano pavyzdžiai

Programinės įrangos atnaujinimai iš DKV į OBU siunčiami naudojant belaidį ryšį.

OBU veikiant, atnaujinimai automatiškai siunčiami OBU fone ir išsaugomi prietaise. Baigus parsiuntimą, OBU parengtas baigti naują programinės įrangos versijos diegimą. Parsiuntimo laikas naudojant belaidį ryšį priklauso nuo šių parametrų:

 • Įrenginio tipo (stacionarus ar lankstus). Rekomenduojamas stacionarus įrenginys.
 • Vietovės: mokama sritis, kurioje transporto priemonė yra naujinant versiją belaidžiu ryšiu
 • GPS ir mobiliojo tinklo signalų stiprumo
 • Naudojimo (maršruto ilgumo)

1. Jei OBU įjungtas į maitinimo tinklą (maitinamas ne baterija), transporto priemonė yra vietovėje, kur geras GPS ir mobiliojo tinklo signalas, parsiuntimas užtruks nuo 60 iki 90 min.

2. Baigus parsiuntimą, OBU kartotinai paleidžiamas, kad naujoji programinė įranga būtų sėkmingai diegiama.

3. Pastačius transporto priemonę, po 30 min. paprastai įsijungia OBU „miego režimas“. Jei laukiama atnaujinimo diegimo, vietoje to OBU automatiškai paleidžiamas iš naujo.

4. Taip baigiamas naujosios programinės įrangos versijos diegimas, kuris įprastai trunka nuo 5 iki 10 min. Diegiant programinę įrangą transporto priemone negalima važiuoti mokamais keliais (nedega žalia lemputė).

5. Baigus diegimo procesą rodomas įprastas ekrano paleidimo langas (jei nėra GPS signalo, rodomas pranešimas „nėra GPS signalo“).

6. Diegimui nepavykus, vairuotojai privalo įjungti vietos kelių mokesčių sprendimą ir persiųsti DKV tikslų OBU ekrane rodomą vaizdą bei problemos aprašą

(Įspėjimas) važiuodamas mokamais keliais, vairuotojas privalo pasirūpinti, kad degtų OBU žalia indikacinė lemputė.

Invoice alt
paramters obu
×

DKV BOX EUROPE
naujinimas

Esate vairuotojas ir norėtumėte atnaujinti OBU?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox