GoMa 6.2 Posodobitev programske opreme za napravo DKV BOX EUROPE
Navodila za voznike

Pozor: Med nameščanjem se ne smete voziti skozi zadevno območje cestninjenja.

Pred začetkom vožnje počakajte, da se konča ponovni zagon naprave in lučka zasveti zeleno ali rumeno.

KORAK 1: Prenos programske opreme = približno 60-90 min ➔ VOZNIK NIMA NALOG

KORAK 2: Naprava v načinu »spanja« = po 30 minutah neaktivnosti naprave ➔ VOZNIK NIMA NALOG

KORAK 3: Namestitev programske opreme = približno 5-10 min ➔ VOZNIK NIMA NALOG

Glejte naslednje zaslone:

Vrnite se k uporabi nacionalnega sistema cestninjenja in se obrnite na družbo DKV ter ji posredujte natančen opis in sliko, ki je prikazana na zaslonu naprave.

Kaj pomeni nova rumena lučka LED? Nova rumena lučka LED zasveti, če:

  • naprava še ni nastavljena,
  • storitev cestninjenja za lokacijo/državo (na kateri se vozilo trenutno nahaja) (še) ni naročena/aktivna,
  • v tem območju ni sistema elektronskega cestninjenja (npr. na Nizozemskem),
  • storitev cestninjenja ni na voljo v tej napravi,
  • naprava čaka na signal GPS.

Pregled lučk LED Kliknite na ustrezno številko.

Invoice alt
Primeri zaslona naprave za posamično državo

Po brezžični posodobitvi uporabnik lahko preveri, katera različica programske opreme je naložena na napravi.

1. Pojdite v glavni meni
2. Izberite »Informacije o napravi«
3. Izberite »Prikaži podatke«
4. Potrdite s pritiskom na desni gumb naprave

Trenutna različica opreme bo prikazana tako:

Invoice alt

Za priklic menija pritisnite enega od štirih gumbov za krmarjenje (>, <, ˄, ˅) in ga držite dlje kot dve sekundi.

Ko se naprava OBU dvigne, se pojavi začetni zaslon. Da bi si lahko ogledali shranjene informacije, za priklic ustreznega menijskega elementa in za krmarjenje po meniju uporabite gumbe za krmarjenje.

Invoice alt

1. Ko izberete želeni jezik, pritisnite »OK«.

2. Na zaslonu naprave so prikazane vse naročene storitve cestninjenja. Če naprava ni nastavljena za določeno storitev cestninjenja, ta ne bo prikazana na zaslonu. Meni zgoraj prikazuje, da storitev cestninjenja za Portugalsko ni rezervirana.

Invoice alt

Masa:

1. Za cestninjenje DEbag mora uporabnik v napravi spremeniti naslednja parametra: »trenutna masa« - skupna dovoljena masa celotnega vozila (priklopno + vlečno vozilo) in število »osi na priklopniku«.

2. Ko izberete pravilne vrednosti, pritisnite »OK«.

Filter za delce:

1. Podrobnosti filtra za delce so prikazane z možnostjo da/ne.

2. Vrednosti filtra za delce vnese servisni partner in jih ni mogoče spremeniti preko naprave. »Da« je prikazan, če je cestnina odvisna od določenega filtra za delce. »Ne« je prikazan, če vnesen filter za delce ne vpliva na izračun cestnine.

Invoice alt
Invoice alt

Da. Po posodobitvi se bo jezik spremenil v privzeti jezik (angleščina), zato morate ponovno nastaviti željeni jezik.

Invoice alt
×

Posodobitev programske opreme za napravo DKV BOX EUROPE
za vodje voznega parka

Ste vodja voznega parka in želite posodobiti napravo?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox