GoMa 6.3 Posodobitev programske opreme za napravo DKV BOX EUROPE
Navodila za vodje voznega parka

Pozor: Med nameščanjem se voznik ne sme voziti skozi zadevno območje cestninjenja.

Prednosti:

 • Različne izboljšave in stabilizacija sistema ter delovanja naprave v vozilu
 • Sprememba števila osi za eno storitev velja za vse storitve
 • Jasnejši prikazni meni in dodan prikaz emisijskega razreda EURO
 • Rumena lučka LED zasveti pri novem sporočilu.

Trajanje:

 • Z dobrim signalom GPS prenos paketa programske opreme na napravo traja približno od 60 do 90 minut.
 • Če se komunikacija (2G) prekine med prenašanjem ali pa se vozilo pelje skozi tunel, bo naprava v vozilu ponovno vzpostavila povezavo in prenos se bo nadaljeval. Čeprav bo prenos trajal dlje časa, bo naprava v celoti delovala.
 • Ko je naprava v načinu spanja, namestitev programske opreme traja približno od 5 do 10 minut.

What is new on the display screen?

Nova rumena lučka LED zasveti, če:

 • naprava še ni nastavljena,
 • storitev cestninjenja za lokacijo/državo (na kateri se vozilo trenutno nahaja) (še) ni naročena/aktivna,
 • v tem območju ni sistema elektronskega cestninjenja (npr. na Nizozemskem),
 • storitev cestninjenja ni na voljo v tej napravi,
 • naprava čaka na signal GPS.

Pregled lučk LED

Kliknite na ustrezno številko.

Invoice alt
Primeri zaslona naprave za posamično državo

Naprava v vozilu prejme posodobitve programske opreme brezžično. Prenos sproži družba DKV.

Ko je naprava vključena, se v ozadju nanjo samodejno prenesejo in shranijo posodobitve. Po prenosu je naprava pripravljena za dokončanje namestitve nove različice programske opreme. Čas, ki je potreben za brezžični prenos posodobitev, je odvisen od naslednjih parametrov:

 • Vrste namestitve (nepremična ali prenosna) Nepremična namestitev je zelo priporočljiva.
 • Lokacije vozila: območje cestninjenja, v katerem se nahaja vozilo med brezžično posodobitvijo
 • Moči signala GPS in mobilnega omrežja

Rabe (kratka ali dolga vožnja)
1. Če je naprava priključena (ne deluje na baterije) in je vozilo na lokaciji z dobrim signalom GPS ter sprejemom mobilnega omrežja, prenos posodobitev traja od 60 do 90 minut.

2. Ko je prenos zaključen, se mora naprava ponovno zagnati, da se dokonča namestitev nove programske opreme.

3. Ko je vozilo parkirano, naprava običajno preide v »način spanja« po 30 minutah. Če je posodobitev na čakanju, se naprava samodejno ponovno zažene in ne preide v način spanja.

4. S ponovnim zagonom se namestitev nove različice programske opreme dokonča in običajno traja od 5 do 10 minut. Med namestitvijo se vozilo ne sme voziti po cestninskem omrežju (lučka LED ne sveti zeleno).

5. Po dokončani namestitvi se prikaže običajni začetni zaslon (ali sporočilo »Ni signala GPS«, če ni signala GPS).

6. V primeru neuspešne namestitve, se mora voznik vrniti k uporabi nacionalnega sistema cestninjenja in se obrniti na družbo DKV ter ji posredovati natančen opis in sliko, ki je prikazana na napravi.

(Opozorilo) Voznik mora zagotoviti, da lučka LED na napravi sveti zeleno, ko se vozi po naročenem cestninskem omrežju.

Invoice alt
paramters obu
×

Posodobitev programske opreme za napravo DKV BOX EUROPE
za voznike

Ste voznik in želite posodobiti vašo napravo?

LKW Fahrer, Trucker, Maut, DKV BOX Europe, Mautbox